مراسم اهداء مدال طلای حسین نوری در کشتی فرنگی قهرمانی آسیا - هند ۲۰۱۷

۹۶۹

شبکه ورزش
۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
۱۸:۴۴
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی
۱,۸۵۲
کشتی آزاد قهرمانان آسیا
کشتی آزاد قهرمانان آسیا
۲,۳۴۵
مسابقات کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی - کرمانشاه
مسابقات کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی - کرمانشاه
۱,۹۹۴
مرحله نیمه نهایی کشتی پهلوانی
مرحله نیمه نهایی کشتی پهلوانی
۹۴۱
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۳
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۳
۹۶۳
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۲
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۲
۸۲۰
مسابقات کشتی پهلوانی کشور
مسابقات کشتی پهلوانی کشور
۹۴۹
کشتی فرنگی باشگاه های جهان - بجنورد
کشتی فرنگی باشگاه های جهان - بجنورد
۱,۵۴۳
رقابت های کشتی فرنگی انتخابی جام جهان پهلوان تختی
رقابت های کشتی فرنگی انتخابی جام جهان پهلوان تختی
۲,۰۷۶
کشتی فرنگی انتخابی جام تختی
کشتی فرنگی انتخابی جام تختی
۴,۱۴۵
رقابت‌های بین المللی کشتی نونهالان
رقابت‌های بین المللی کشتی نونهالان
۳,۱۱۳
کشتی آزاد انتخابی جام تختی - سالن هفتم تیر
کشتی آزاد انتخابی جام تختی - سالن هفتم تیر
۴,۲۴۶
کشتی آزاد انتخابی جام جهان پهلوان تختی
کشتی آزاد انتخابی جام جهان پهلوان تختی
۴,۳۵۲
کشتی آزاد قهرمانی کارگران کشور - سالن شهدای هفتم تیر
کشتی آزاد قهرمانی کارگران کشور - سالن شهدای هفتم تیر
۲,۹۸۰
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
۲,۹۷۰
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - ۱۹ مهر ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - ۱۹ مهر ۱۳۹۸
۸,۴۹۰
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
۴,۴۸۲
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - بندر امام خمینی (ره)
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - بندر امام خمینی (ره)
۶,۲۳۶
کشتی آزاد قهرمانی کشور - بیرجند
کشتی آزاد قهرمانی کشور - بیرجند
۱۲,۵۴۰
دیدار نهایی لیگ یک - مشهد مقدس
دیدار نهایی لیگ یک - مشهد مقدس
۴,۷۱۹
دیدار رده بندی لیگ یک - مشهد مقدس
دیدار رده بندی لیگ یک - مشهد مقدس
۲,۴۲۰
انتخابی تیم ملی امید - کشتی آزاد
انتخابی تیم ملی امید - کشتی آزاد
۷,۴۲۵
انتخابی تیم ملی امید - کشتی فرنگی
انتخابی تیم ملی امید - کشتی فرنگی
۶,۲۵۳
کشتی آزاد انتخابی تیم ملی - ۷ تیر ۱۳۹۸
کشتی آزاد انتخابی تیم ملی - ۷ تیر ۱۳۹۸
۱۲,۹۹۹
رقابت های چند جانبه کشتی آزاد جوانان - تهران
رقابت های چند جانبه کشتی آزاد جوانان - تهران
۵,۸۴۰
لیگ دسته یک کشتی آزاد - سالن شهدای هفتم تیر
لیگ دسته یک کشتی آزاد - سالن شهدای هفتم تیر
۴,۹۸۶
کشتی فرنگی قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
کشتی فرنگی قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
۵,۸۶۹
قهرمانی اروپا بخارست رومانی ۲۰۱۹
قهرمانی اروپا بخارست رومانی ۲۰۱۹
۵,۱۷۰
کشتی آزاد قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
کشتی آزاد قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
۴,۶۰۹
کسب مدال طلا در مسابقات کشتی قهرمانی آسیایی چین ۲۰۱۹ - میثم تیموری
کسب مدال طلا در مسابقات کشتی قهرمانی آسیایی چین ۲۰۱۹ - میثم تیموری
۳,۱۷۳