معارف حضرت سیدالشهداء (ع)

۷۰۴

شبکه ۳
10 اردیبهشت ماه 1396
13:36
شکر یک امر فطری است!
شکر یک امر فطری است!
۳۷۱
غفلت از شکر نعمت!
غفلت از شکر نعمت!
۲۵۳
خدا چرا ما را آفرید؟
خدا چرا ما را آفرید؟
۲۳۲
قرآن را جدی بگیرید!
قرآن را جدی بگیرید!
۱۸۲
خدا شیطان را جدی گرفت!
خدا شیطان را جدی گرفت!
۱۶۸
جایگاه تشکر در سیر و سلوک
جایگاه تشکر در سیر و سلوک
۳۹۳
سیر و سلوک در زندگی
سیر و سلوک در زندگی
۲۵۳
ابدیت در زندگی انسان!
ابدیت در زندگی انسان!
۱۹۴
ابدیت آرامش واقعی است!
ابدیت آرامش واقعی است!
۲۶۳
صبر
صبر
۳۲۳
امام حسین چرا به یمن نرفت؟!
امام حسین چرا به یمن نرفت؟!
۱۹۸
امام شدی سختی را تحمل کن!
امام شدی سختی را تحمل کن!
۱۵۷
امام حسین نمیخواست فرار کند!
امام حسین نمیخواست فرار کند!
۱۰۸
ابن عباس خیانت نکرد، بصیرت نداشت!
ابن عباس خیانت نکرد، بصیرت نداشت!
۱۰۸
شاه عباسی فقط نمادین بود!
شاه عباسی فقط نمادین بود!
۸۱
تو را هم مثل پدرت فریب میدهند!
تو را هم مثل پدرت فریب میدهند!
۸۰
بررسی دوران امامت و زمینه های قیام حضرت سیدالشهدا (ع)
بررسی دوران امامت و زمینه های قیام حضرت سیدالشهدا (ع)
۵۴۶
شعله غضب خدا را خاموش میکند!
شعله غضب خدا را خاموش میکند!
۲۵۶
چه چیزهایی مردم را آزار میدهد؟
چه چیزهایی مردم را آزار میدهد؟
۲۰۳
من تو را برای خودم میسازم!
من تو را برای خودم میسازم!
۱۲۴
نامه ای به امام صادق
نامه ای به امام صادق
۱۲۱
خدمت همه جانبه به مردم ( نامه حضرت امام صادق علیه السلام به استاندار اهواز )
خدمت همه جانبه به مردم ( نامه حضرت امام صادق علیه السلام به استاندار اهواز )
۴۶۷
سی هزار نفر در جمل کشته شدند!
سی هزار نفر در جمل کشته شدند!
۵۲۶
پیامبر اسیر را نمیکشت!
پیامبر اسیر را نمیکشت!
۳۰۰
حاکم شراب خوار!
حاکم شراب خوار!
۲۸۶
منافقین در اسلام!
منافقین در اسلام!
۱۸۹
به پیامبر دروغ نسبت دادند!
به پیامبر دروغ نسبت دادند!
۱۹۲
خطبه ۲۱۰ نهج البلاغه
خطبه ۲۱۰ نهج البلاغه
۶۹۰
عبادت یکی از اوامر الهی است
عبادت یکی از اوامر الهی است
۲۸۵
زیرکی که عبادت حق میکند
زیرکی که عبادت حق میکند
۲۰۵