نکاتی از سوره مبارکه علق

۵۷۵

شبکه ۳
7 اردیبهشت ماه 1396
13:35
شکر یک امر فطری است!
شکر یک امر فطری است!
۴۱۰
غفلت از شکر نعمت!
غفلت از شکر نعمت!
۲۷۲
خدا چرا ما را آفرید؟
خدا چرا ما را آفرید؟
۲۴۹
قرآن را جدی بگیرید!
قرآن را جدی بگیرید!
۱۹۴
خدا شیطان را جدی گرفت!
خدا شیطان را جدی گرفت!
۱۸۱
جایگاه تشکر در سیر و سلوک
جایگاه تشکر در سیر و سلوک
۴۰۰
سیر و سلوک در زندگی
سیر و سلوک در زندگی
۲۶۳
ابدیت در زندگی انسان!
ابدیت در زندگی انسان!
۲۰۱
ابدیت آرامش واقعی است!
ابدیت آرامش واقعی است!
۲۸۴
صبر
صبر
۳۹۵
امام حسین چرا به یمن نرفت؟!
امام حسین چرا به یمن نرفت؟!
۲۰۶
امام شدی سختی را تحمل کن!
امام شدی سختی را تحمل کن!
۱۶۰
امام حسین نمیخواست فرار کند!
امام حسین نمیخواست فرار کند!
۱۰۸
ابن عباس خیانت نکرد، بصیرت نداشت!
ابن عباس خیانت نکرد، بصیرت نداشت!
۱۱۵
شاه عباسی فقط نمادین بود!
شاه عباسی فقط نمادین بود!
۸۲
تو را هم مثل پدرت فریب میدهند!
تو را هم مثل پدرت فریب میدهند!
۸۳
بررسی دوران امامت و زمینه های قیام حضرت سیدالشهدا (ع)
بررسی دوران امامت و زمینه های قیام حضرت سیدالشهدا (ع)
۵۵۴
شعله غضب خدا را خاموش میکند!
شعله غضب خدا را خاموش میکند!
۲۶۵
چه چیزهایی مردم را آزار میدهد؟
چه چیزهایی مردم را آزار میدهد؟
۲۱۱
من تو را برای خودم میسازم!
من تو را برای خودم میسازم!
۱۳۰
نامه ای به امام صادق
نامه ای به امام صادق
۱۲۷
خدمت همه جانبه به مردم ( نامه حضرت امام صادق علیه السلام به استاندار اهواز )
خدمت همه جانبه به مردم ( نامه حضرت امام صادق علیه السلام به استاندار اهواز )
۴۷۵
سی هزار نفر در جمل کشته شدند!
سی هزار نفر در جمل کشته شدند!
۵۲۸
پیامبر اسیر را نمیکشت!
پیامبر اسیر را نمیکشت!
۳۰۱
حاکم شراب خوار!
حاکم شراب خوار!
۲۸۷
منافقین در اسلام!
منافقین در اسلام!
۱۹۲
به پیامبر دروغ نسبت دادند!
به پیامبر دروغ نسبت دادند!
۱۹۳
خطبه ۲۱۰ نهج البلاغه
خطبه ۲۱۰ نهج البلاغه
۷۰۰
عبادت یکی از اوامر الهی است
عبادت یکی از اوامر الهی است
۲۸۸
زیرکی که عبادت حق میکند
زیرکی که عبادت حق میکند
۲۰۸