سیاه جامگان - پرسپولیس
سیاه جامگان - پرسپولیس
۳,۴۲۳
پرسپولیس - ذوب آهن
پرسپولیس - ذوب آهن
۶,۰۴۹
صبای قم - سپاهان
صبای قم - سپاهان
۶۸۰
سپاهان- گسترش فولاد
سپاهان- گسترش فولاد
۱,۳۸۶
پدیده - تراکتورسازی
پدیده - تراکتورسازی
۲,۵۹۹
کنفرانس خبری دیدار سایپا و نفت تهران
کنفرانس خبری دیدار سایپا و نفت تهران
۴۵۵
سایپا - نفت تهران
سایپا - نفت تهران
۱,۴۱۹
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
۱,۲۳۹
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
۱,۷۰۷
سپاهان - سایپا
سپاهان - سایپا
۵۲۶
استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
۱,۴۵۲
فولاد - تراکتورسازی
فولاد - تراکتورسازی
۲,۲۹۲
گسترش فولاد - صبای قم
گسترش فولاد - صبای قم
۹۰۹
ذوب آهن - نفت تهران
ذوب آهن - نفت تهران
۶۳۱
ماشین‌سازی‌تبریز - صنعت نفت آبادان
ماشین‌سازی‌تبریز - صنعت نفت آبادان
۹۴۶
استقلال خوزستان - ماشین‌سازی‌تبریز
استقلال خوزستان - ماشین‌سازی‌تبریز
۱,۲۷۳
صبای قم - فولادخوزستان
صبای قم - فولادخوزستان
۱,۳۰۸
تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران
تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران
۲,۶۶۶
گل سیاه جامگان مقابل تراکتورسازی ( حسین بادامکی)
گل سیاه جامگان مقابل تراکتورسازی ( حسین بادامکی)
۱,۳۹۴
سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز
سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز
۱,۴۷۱
ماشین سازی تبریز - نفت تهران
ماشین سازی تبریز - نفت تهران
۱,۷۹۴
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا - صبا
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا - صبا
۵۳۰
سایپا - صبای قم
سایپا - صبای قم
۱,۱۱۴
گسترش فولاد - سایپا
گسترش فولاد - سایپا
۹۴۴
سیاه جامگان - گسترش فولاد
سیاه جامگان - گسترش فولاد
۹۰۵
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
۱,۲۳۲
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا-فولاد
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا-فولاد
۵۱۱
ذوب آهن - صبای قم
ذوب آهن - صبای قم
۱,۳۶۷
سایپا - فولاد
سایپا - فولاد
۱,۰۶۵