جلوه های ویژه - قسمت ۶

۶۶۸

شبکه نمایش
۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۶
۲۲:۵۰
دوربین های سینمایی پاناویژن
دوربین های سینمایی پاناویژن
۴۸۰
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
۴۹۱
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
۶۲۵
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
۴۵۳
مدلهای ئینیاتوری
مدلهای ئینیاتوری
۵۱۱
انیمیشن
انیمیشن
۴۳۸
جلوه های ویژه
جلوه های ویژه
۳۲۰
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
۱۷۵
استودیو ریتم و هیوز
استودیو ریتم و هیوز
۱,۵۷۷
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
۹۸۰
لبخند بزن جانگو
لبخند بزن جانگو
۱,۵۲۷
استدی کم-گریم
استدی کم-گریم
۱,۰۸۶
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۱۶۲
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
۷۹۸
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
۷۵۱
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
۱,۶۴۳
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
۴۹۴
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
۷۴۳
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
۴۵۱
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
۲,۵۷۲
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
۱,۲۵۶
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
۲,۱۹۵
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
۷۴۹
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
۵۹۴
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
۳,۲۳۸
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
۵۴۰
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۲۷۵
جرم شناسی
جرم شناسی
۱,۳۰۳
متصدیان فیلمبرداری
متصدیان فیلمبرداری
۱,۴۹۲
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
۵۴۸