سیاه جامگان - پرسپولیس
سیاه جامگان - پرسپولیس
۳,۴۱۷
پرسپولیس - ذوب آهن
پرسپولیس - ذوب آهن
۶,۰۴۳
صبای قم - سپاهان
صبای قم - سپاهان
۶۷۸
استقلال خوزستان - سایپا
استقلال خوزستان - سایپا
۸۷۴
سپاهان- گسترش فولاد
سپاهان- گسترش فولاد
۱,۳۸۲
کنفرانس خبری دیدار سایپا و نفت تهران
کنفرانس خبری دیدار سایپا و نفت تهران
۴۵۴
سایپا - نفت تهران
سایپا - نفت تهران
۱,۴۱۵
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
۱,۲۳۷
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
۱,۷۰۳
سپاهان - سایپا
سپاهان - سایپا
۵۲۴
استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
۱,۴۴۹
فولاد - تراکتورسازی
فولاد - تراکتورسازی
۲,۲۸۷
گسترش فولاد - صبای قم
گسترش فولاد - صبای قم
۹۰۶
ذوب آهن - نفت تهران
ذوب آهن - نفت تهران
۶۲۷
ماشین‌سازی‌تبریز - صنعت نفت آبادان
ماشین‌سازی‌تبریز - صنعت نفت آبادان
۹۴۳
استقلال خوزستان - ماشین‌سازی‌تبریز
استقلال خوزستان - ماشین‌سازی‌تبریز
۱,۲۷۰
صبای قم - فولادخوزستان
صبای قم - فولادخوزستان
۱,۳۰۳
تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران
تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران
۲,۶۶۳
گل سیاه جامگان مقابل تراکتورسازی ( حسین بادامکی)
گل سیاه جامگان مقابل تراکتورسازی ( حسین بادامکی)
۱,۳۹۲
سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز
سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز
۱,۴۶۹
ماشین سازی تبریز - نفت تهران
ماشین سازی تبریز - نفت تهران
۱,۷۹۲
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا - صبا
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا - صبا
۵۲۸
سایپا - صبای قم
سایپا - صبای قم
۱,۱۰۴
گسترش فولاد - سایپا
گسترش فولاد - سایپا
۹۳۵
سیاه جامگان - گسترش فولاد
سیاه جامگان - گسترش فولاد
۹۰۱
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
۱,۲۳۰
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا-فولاد
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا-فولاد
۵۰۸
ذوب آهن - صبای قم
ذوب آهن - صبای قم
۱,۳۶۳
سایپا - فولاد
سایپا - فولاد
۱,۰۶۱