ایران - چین

۵,۴۸۶

شبکه ورزش
۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۶
۱۳:۱۸
گزیده دیدار ایتالیا و سوئد
گزیده دیدار ایتالیا و سوئد
۲,۵۸۹
گل پنجم دانمارک به ایرلند توسط نیکلاس بنتنر(ضربه پنالتی)
گل پنجم دانمارک به ایرلند توسط نیکلاس بنتنر(ضربه پنالتی)
۵,۲۰۳
گل چهارم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
گل چهارم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
۱,۹۱۴
گل سوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
گل سوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
۱,۶۱۱
گل دوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
گل دوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
۱,۶۲۷
گل اول دانمارک به ایرلند توسط اندرس کریستنسن
گل اول دانمارک به ایرلند توسط اندرس کریستنسن
۱,۵۲۱
گل ایرلند به دانمارک توسط  شین دافی
گل ایرلند به دانمارک توسط شین دافی
۱,۳۸۱
ایرلند - دانمارک (دیدار برگشت)
ایرلند - دانمارک (دیدار برگشت)
۱,۳۰۷
گل دوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
گل دوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
۳,۰۹۰
گل اول استرالیا به هندوراس توسط یدیناک
گل اول استرالیا به هندوراس توسط یدیناک
۲,۳۹۵
گل سوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
گل سوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
۲,۳۶۹
گل هندوراس به استرالیا توسط فیگروا
گل هندوراس به استرالیا توسط فیگروا
۱,۹۶۴
استرالیا - هندوراس
استرالیا - هندوراس
۲,۴۴۸
ایتالیا - سوئد
ایتالیا - سوئد
۴۳,۸۳۰
یونان - کرواسی
یونان - کرواسی
۱,۸۴۳
سوییس - ایرلند شمالی
سوییس - ایرلند شمالی
۱,۹۱۰
دانمارک - ایرلند
دانمارک - ایرلند
۲,۵۶۷
سوئد - ایتالیا
سوئد - ایتالیا
۲,۹۵۶
گزیده دیدار آلمان و آذربایجان
گزیده دیدار آلمان و آذربایجان
۱,۴۴۱
گل سوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
گل سوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
۶,۶۲۰
گل دوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
گل دوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
۵,۹۴۸
گل اول آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
گل اول آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
۶,۱۰۳
گل اول اکوادور مقابل آرژانتین توسط  رناتو ایبارا
گل اول اکوادور مقابل آرژانتین توسط رناتو ایبارا
۲,۲۶۵
اکوادور - آرژانتین
اکوادور - آرژانتین
۵,۰۴۲
گل دوم هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن
گل دوم هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن
۱,۴۴۳
گل اول هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن (ضربه پنالتی)
گل اول هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن (ضربه پنالتی)
۲,۶۴۰
هلند - سوئد
هلند - سوئد
۷۰۷
گل دوم استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
گل دوم استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
۳,۸۲۳
گل اول استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
گل اول استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
۲,۴۴۰
گل اول سوریه مقابل استرالیا توسط عمر السوما
گل اول سوریه مقابل استرالیا توسط عمر السوما
۳,۰۵۲