قسمت ۲

1,579

شبکه ۱
24 اسفند ماه 1395
23:23
قسمت ۷ - مرحله نهایی
قسمت ۷ - مرحله نهایی
3,542
رویا میرعلمی از مجموعه لیسانسه ها مهمان سین مثل سریال
رویا میرعلمی از مجموعه لیسانسه ها مهمان سین مثل سریال
3,206
نادر سلیمانی و امیرمحمد متقیان از محله گل و بلبل مهمانان سین مثل سریال
نادر سلیمانی و امیرمحمد متقیان از محله گل و بلبل مهمانان سین مثل سریال
7,777
مونا فرجاد و مجید اکبری در سین مثل سریال
مونا فرجاد و مجید اکبری در سین مثل سریال
1,461
قسمت ۶ - مرحله نیمه نهایی
قسمت ۶ - مرحله نیمه نهایی
1,079
امیرحسین رستمی مهمان سین مثل سریال
امیرحسین رستمی مهمان سین مثل سریال
2,136
لیلا اوتادی در مرحله نیمه نهایی سین مثل سریال
لیلا اوتادی در مرحله نیمه نهایی سین مثل سریال
2,126
سام درخشانی مهمان برنامه سین مثل سریال
سام درخشانی مهمان برنامه سین مثل سریال
1,150
گفتگو با عوامل سریال لیسانسه ها در سین مثل سریال
گفتگو با عوامل سریال لیسانسه ها در سین مثل سریال
7,045
مونا فرجاد و ارسلان قاسمی به نمایندگی از مجموعه آرام میگیریم در سین مثل سریال
مونا فرجاد و ارسلان قاسمی به نمایندگی از مجموعه آرام میگیریم در سین مثل سریال
2,365
حمید گودرزی در مرحله نیمه نهایی سین مثل سریال
حمید گودرزی در مرحله نیمه نهایی سین مثل سریال
1,350
قسمت ۵ - مرحله نیمه نهایی
قسمت ۵ - مرحله نیمه نهایی
1,058
سوگل طهماسبی و مجید واشقانی در نیمه نهایی سین مثل سریال
سوگل طهماسبی و مجید واشقانی در نیمه نهایی سین مثل سریال
2,646
شبنم قلی خانی و بهرنگ علوی در مرحله نیمه نهایی سین مثل سریال
شبنم قلی خانی و بهرنگ علوی در مرحله نیمه نهایی سین مثل سریال
2,314
عوامل محله گل و بلبل در مرحله نیمه نهایی سین مثل سریال
عوامل محله گل و بلبل در مرحله نیمه نهایی سین مثل سریال
3,038
قسمت ۴ - مرحله نیمه نهایی
قسمت ۴ - مرحله نیمه نهایی
1,660
هوتن شکیبا در سین مثل سریال
هوتن شکیبا در سین مثل سریال
7,578
سروش صحت مهمان برنامه سین مثل سریال
سروش صحت مهمان برنامه سین مثل سریال
2,156
حمید گودرزی مهمان برنامه سین مثل سریال
حمید گودرزی مهمان برنامه سین مثل سریال
1,648
گفتگو با اسماعیل عفیفه، تهیه کننده سریال پریا
گفتگو با اسماعیل عفیفه، تهیه کننده سریال پریا
۹۴۵
قسمت ۳
قسمت ۳
1,908
سوگل طهماسبی در سین مثل سریال
سوگل طهماسبی در سین مثل سریال
1,309
سیاوش خیرابی مهمان برنامه سین مثل سریال
سیاوش خیرابی مهمان برنامه سین مثل سریال
1,839
نگار عابدی مهمان سین مثل سریال
نگار عابدی مهمان سین مثل سریال
1,096
شهرام شاه حسینی مهمان برنامه سین مثل سریال
شهرام شاه حسینی مهمان برنامه سین مثل سریال
۹۱۲
قسمت ۱
قسمت ۱
2,107