گل استقلال خوزستان مقابل لخویا قطر( حسن بیت سعید)

1,746

شبکه ورزش
24 اسفند ماه 1395
17:07
گل سوم فرانسه مقابل انگلیس(دمبله)
گل سوم فرانسه مقابل انگلیس(دمبله)
2,856
گل دوم انگلیس مقابل فرانسه(هری کین)
گل دوم انگلیس مقابل فرانسه(هری کین)
2,795
گل دوم فرانسه مقابل انگیس(سیسه)
گل دوم فرانسه مقابل انگیس(سیسه)
2,076
گل اول فرانسه مقابل انگلیس(اومتیتی)
گل اول فرانسه مقابل انگلیس(اومتیتی)
2,156
گل اول انگلیس مقابل فرانسه(هری کین)
گل اول انگلیس مقابل فرانسه(هری کین)
2,189
گل کره مقابل سوریه( هونگ زئونگ هو)
گل کره مقابل سوریه( هونگ زئونگ هو)
4,079
گل چین مقابل کره جنوبی ( یودابائو)
گل چین مقابل کره جنوبی ( یودابائو)
3,406
گل لخویا قطر مقابل استقلال خوزستان( اسماعیل محمد)
گل لخویا قطر مقابل استقلال خوزستان( اسماعیل محمد)
2,590
گل ماشین سازی تبریز مقابل صنعت نفت آبادان - احمد امیر کامدار
گل ماشین سازی تبریز مقابل صنعت نفت آبادان - احمد امیر کامدار
۹۰۷
گل استقلال خوزستان مقابل ماشین سازی تبریز ( حسن بیت سعید)
گل استقلال خوزستان مقابل ماشین سازی تبریز ( حسن بیت سعید)
1,397
گل دوم الاهلی عربستان مقابل ذوب آهن اصفهان  السوماه
گل دوم الاهلی عربستان مقابل ذوب آهن اصفهان السوماه
1,467
گل ذوب آهن اصفهان مقابل الاهلی عربستان  مهدی رجب زاده
گل ذوب آهن اصفهان مقابل الاهلی عربستان مهدی رجب زاده
1,610
گل اول الاهلی عربستان مقابل ذوب آهن اصفهان عبدالفتاح اسیری
گل اول الاهلی عربستان مقابل ذوب آهن اصفهان عبدالفتاح اسیری
1,013
گل استقلال خوزستان مقابل الجزیره امارات( آلویس نانگ)
گل استقلال خوزستان مقابل الجزیره امارات( آلویس نانگ)
2,141
گل تراکتور سازی مقابل سیاه جامگان ( فرزاد حاتمی)
گل تراکتور سازی مقابل سیاه جامگان ( فرزاد حاتمی)
1,621
گل اول تراکتور سازی مقابل سیاه جامگان( مهدی زاده)
گل اول تراکتور سازی مقابل سیاه جامگان( مهدی زاده)
1,069
گل استقلال خوزستان مقابل الفتح عربستان( علایی)
گل استقلال خوزستان مقابل الفتح عربستان( علایی)
1,063
گل دوم بارسلونا در مقابل لگانس(مسی)
گل دوم بارسلونا در مقابل لگانس(مسی)
2,797
گل لگانس مقابل بارسلونا(لوپز)
گل لگانس مقابل بارسلونا(لوپز)
1,808
گل اول بارسلونا مقابل لگانس( مسی)
گل اول بارسلونا مقابل لگانس( مسی)
4,936
بازی نفت و ماشین سازی
بازی نفت و ماشین سازی
۶۹۰
گل دوم نفت مقابل ماشین سازی(پراهیچ)
گل دوم نفت مقابل ماشین سازی(پراهیچ)
۴۲۰
گل اول نفت مقابل ماشین سازی ( محمد قاضی)
گل اول نفت مقابل ماشین سازی ( محمد قاضی)
۶۰۵
گل دوم ذوب آهن اصفهان مقابل بنیاد کار ازبکستان( مرتضی تبریزی)
گل دوم ذوب آهن اصفهان مقابل بنیاد کار ازبکستان( مرتضی تبریزی)
1,491
گل اول ذوب آهن اصفهان مقابل بنیاد کار ازبکستان( جری بنگستون)
گل اول ذوب آهن اصفهان مقابل بنیاد کار ازبکستان( جری بنگستون)
1,149