گل دوم پرسپولیس تهران مقابل نفت تهران( مهدی طارمی)

۵,۶۲۰

شبکه ۳
۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۵
۱۹:۱۴
ايران - پرتغال
ايران - پرتغال
۵,۶۸۰
گل ایران مقابل چین ( مهدی طارمی)
گل ایران مقابل چین ( مهدی طارمی)
۱۸,۲۵۱
گل دوم موناکو مقابل من سیتی ( فابیانو)
گل دوم موناکو مقابل من سیتی ( فابیانو)
۳,۵۴۶
گل اول موناکو مقابل من سیتی(ام باپه)
گل اول موناکو مقابل من سیتی(ام باپه)
۲,۷۳۲
گل سوم الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( گارسیا)
گل سوم الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( گارسیا)
۸,۹۱۵
گل دوم الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( تا با تا)
گل دوم الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( تا با تا)
۵,۷۱۲
گل اول الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( تاباتا)
گل اول الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( تاباتا)
۶,۴۲۰
گل پرسپولیس تهران مقابل الریان قطر( مهدی طارمی)
گل پرسپولیس تهران مقابل الریان قطر( مهدی طارمی)
۷,۶۶۹
گل دوم استقلال تهران مقابل لوکوموتیو تاشکند(علی قربانی)
گل دوم استقلال تهران مقابل لوکوموتیو تاشکند(علی قربانی)
۶,۸۴۹
گل اول استقلال تهران مقابل لوکوموتیو تاشکند( فرشید اسماعیلی)
گل اول استقلال تهران مقابل لوکوموتیو تاشکند( فرشید اسماعیلی)
۶,۷۰۸
گزارش عادل فردوسی پور بعد از گل ششم بارسا
گزارش عادل فردوسی پور بعد از گل ششم بارسا
۱۸,۶۲۳
گل ششم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن - سرخیو روبرتو
گل ششم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن - سرخیو روبرتو
۱۷,۷۳۹
گل پنجم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن- نیمار
گل پنجم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن- نیمار
۱۰,۸۳۳
گل چهارم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن - نیمار
گل چهارم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن - نیمار
۱۲,۵۲۱
گل اول پرسپولیس تهران مقابل نفت تهران ( سروش رفیعی)
گل اول پرسپولیس تهران مقابل نفت تهران ( سروش رفیعی)
۵,۲۱۰
گل امید ابراهیمی؛ استقلال - سیاه جامگان
گل امید ابراهیمی؛ استقلال - سیاه جامگان
۲,۲۳۹
گل سیاه جامگان مشهد مقابل استقلال تهران(گوران یرکوویچ)
گل سیاه جامگان مشهد مقابل استقلال تهران(گوران یرکوویچ)
۷,۶۰۸
گل سوم پرسپولیس تهران مقابل الوحده امارات (مهدی طارمی)
گل سوم پرسپولیس تهران مقابل الوحده امارات (مهدی طارمی)
۳,۳۴۲
گل دوم پرسپولیس تهران مقابل الوحده امارات   مهدی طارمی
گل دوم پرسپولیس تهران مقابل الوحده امارات مهدی طارمی
۱۲,۱۳۸
گل زیبای فالکائو(موناکو) به منچستر سیتی
گل زیبای فالکائو(موناکو) به منچستر سیتی
۱,۷۸۸