گل استقلال خوزستان مقابل ماشین سازی تبریز ( حسن بیت سعید)

۱,۲۴۴

شبکه ورزش
۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵
۱۶:۳۱
گل سوم فرانسه مقابل انگلیس(دمبله)
گل سوم فرانسه مقابل انگلیس(دمبله)
۲,۶۳۴
گل دوم انگلیس مقابل فرانسه(هری کین)
گل دوم انگلیس مقابل فرانسه(هری کین)
۲,۶۰۹
گل دوم فرانسه مقابل انگیس(سیسه)
گل دوم فرانسه مقابل انگیس(سیسه)
۱,۹۰۶
گل اول فرانسه مقابل انگلیس(اومتیتی)
گل اول فرانسه مقابل انگلیس(اومتیتی)
۱,۹۸۵
گل اول انگلیس مقابل فرانسه(هری کین)
گل اول انگلیس مقابل فرانسه(هری کین)
۱,۹۶۹
گل کره مقابل سوریه( هونگ زئونگ هو)
گل کره مقابل سوریه( هونگ زئونگ هو)
۳,۹۱۱
گل چین مقابل کره جنوبی ( یودابائو)
گل چین مقابل کره جنوبی ( یودابائو)
۳,۲۶۷
گل لخویا قطر مقابل استقلال خوزستان( اسماعیل محمد)
گل لخویا قطر مقابل استقلال خوزستان( اسماعیل محمد)
۲,۳۸۷
گل استقلال خوزستان مقابل لخویا قطر( حسن بیت سعید)
گل استقلال خوزستان مقابل لخویا قطر( حسن بیت سعید)
۱,۵۶۲
گل ماشین سازی تبریز مقابل صنعت نفت آبادان - احمد امیر کامدار
گل ماشین سازی تبریز مقابل صنعت نفت آبادان - احمد امیر کامدار
۶۰۲
گل دوم الاهلی عربستان مقابل ذوب آهن اصفهان  السوماه
گل دوم الاهلی عربستان مقابل ذوب آهن اصفهان السوماه
۱,۳۴۰
گل ذوب آهن اصفهان مقابل الاهلی عربستان  مهدی رجب زاده
گل ذوب آهن اصفهان مقابل الاهلی عربستان مهدی رجب زاده
۱,۳۴۰
گل اول الاهلی عربستان مقابل ذوب آهن اصفهان عبدالفتاح اسیری
گل اول الاهلی عربستان مقابل ذوب آهن اصفهان عبدالفتاح اسیری
۸۵۴
گل استقلال خوزستان مقابل الجزیره امارات( آلویس نانگ)
گل استقلال خوزستان مقابل الجزیره امارات( آلویس نانگ)
۱,۸۷۴
گل تراکتور سازی مقابل سیاه جامگان ( فرزاد حاتمی)
گل تراکتور سازی مقابل سیاه جامگان ( فرزاد حاتمی)
۱,۴۶۶
گل اول تراکتور سازی مقابل سیاه جامگان( مهدی زاده)
گل اول تراکتور سازی مقابل سیاه جامگان( مهدی زاده)
۸۵۷
گل استقلال خوزستان مقابل الفتح عربستان( علایی)
گل استقلال خوزستان مقابل الفتح عربستان( علایی)
۹۲۹
گل دوم بارسلونا در مقابل لگانس(مسی)
گل دوم بارسلونا در مقابل لگانس(مسی)
۲,۶۴۱
گل لگانس مقابل بارسلونا(لوپز)
گل لگانس مقابل بارسلونا(لوپز)
۱,۶۷۹
گل اول بارسلونا مقابل لگانس( مسی)
گل اول بارسلونا مقابل لگانس( مسی)
۴,۴۳۳
بازی نفت و ماشین سازی
بازی نفت و ماشین سازی
۵۳۳
گل دوم نفت مقابل ماشین سازی(پراهیچ)
گل دوم نفت مقابل ماشین سازی(پراهیچ)
۳۰۹
گل اول نفت مقابل ماشین سازی ( محمد قاضی)
گل اول نفت مقابل ماشین سازی ( محمد قاضی)
۴۶۸
گل دوم ذوب آهن اصفهان مقابل بنیاد کار ازبکستان( مرتضی تبریزی)
گل دوم ذوب آهن اصفهان مقابل بنیاد کار ازبکستان( مرتضی تبریزی)
۱,۲۷۶
گل اول ذوب آهن اصفهان مقابل بنیاد کار ازبکستان( جری بنگستون)
گل اول ذوب آهن اصفهان مقابل بنیاد کار ازبکستان( جری بنگستون)
۹۹۷