تجویز منطقی دارو ، نبود نظام ارجاع و چالش های پیش رو

۱۲۸

شبکه خبر
۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۵
۲۲:۱۴
سلامت سالمندان
سلامت سالمندان
۳۲۵
جایزه سازمان ملل به ایران برای مهار بیماری های غیر واگیر
جایزه سازمان ملل به ایران برای مهار بیماری های غیر واگیر
۳۲۴
نظارت بر زنجیره تولید مواد غذایی از مزرعه تا سفره
نظارت بر زنجیره تولید مواد غذایی از مزرعه تا سفره
۴۰۵
تجویز منطقی دارو ، چالش مهم نظام سلامت
تجویز منطقی دارو ، چالش مهم نظام سلامت
۲۶۹
دکتر خوش زبان - عضو انجمن زیست مواد دندانی
دکتر خوش زبان - عضو انجمن زیست مواد دندانی
۴۹۴
جشنواره بین المللی رویان ( کاظمی پرایز ) و جایگاه جهانی آن
جشنواره بین المللی رویان ( کاظمی پرایز ) و جایگاه جهانی آن
۴۵۳
جایگاه پزشک عمومی در نظام سلامت
جایگاه پزشک عمومی در نظام سلامت
۲۸۱
کاهش هدر رفت صنایع بیمارستانی با اصلاح مراجعات بیماران
کاهش هدر رفت صنایع بیمارستانی با اصلاح مراجعات بیماران
۲۵۰
پیشرفت های انتقال خون در ایران
پیشرفت های انتقال خون در ایران
۲۲۹
محصولات ترا ریخته و طرح برچسب گذاری
محصولات ترا ریخته و طرح برچسب گذاری
۳۹۳
قانون حمایت ازحقوق ملوانان
قانون حمایت ازحقوق ملوانان
۲۶۳
۲۹ تیر ۱۳۹۷
۲۹ تیر ۱۳۹۷
۳۴۳
خدمات پرستاری
خدمات پرستاری
۳۲۴
چاقی کودکان ، معضل آینده جامعه
چاقی کودکان ، معضل آینده جامعه
۲۵۷
النگ - متخصص تغذیه کودکان
النگ - متخصص تغذیه کودکان
۲۹۳
غربارگری ژنتیکی زوجین هنگام ازدواج اجباری است
غربارگری ژنتیکی زوجین هنگام ازدواج اجباری است
۲۹۳
غربالگری ژنتیکی زوجین هنگام ازدواج اجباری است
غربالگری ژنتیکی زوجین هنگام ازدواج اجباری است
۲۹۶
پیشرفت های کشور در زمینه پزشکی هسته ای
پیشرفت های کشور در زمینه پزشکی هسته ای
۳۹۸
۳۵۰
دستاوردها و چالش های تولید دارو در کشور
دستاوردها و چالش های تولید دارو در کشور
۳۲۱
اخلال حرفه ای . لازمه کار در مشاغل پزشکی
اخلال حرفه ای . لازمه کار در مشاغل پزشکی
۳۳۴
اخلاق حرفه ای لازمه کار در مشاغل پزشکی
اخلاق حرفه ای لازمه کار در مشاغل پزشکی
۸۳۲
رابطه پزشک و بیمار تا چه ضوابطی اخلاقی حقوقی باید باشد
رابطه پزشک و بیمار تا چه ضوابطی اخلاقی حقوقی باید باشد
۲۸۴
قانون مبارزه با دخانیات از تصویب تا اجرا
قانون مبارزه با دخانیات از تصویب تا اجرا
۲۵۱
تاثیر سبک زندگی سالم در بیماری ها
تاثیر سبک زندگی سالم در بیماری ها
۳۸۹
درمان رایگان مصدومان تصادفی و چالش های آن
درمان رایگان مصدومان تصادفی و چالش های آن
۳۵۲
تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی چرا
تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی چرا
۲۶۲
حمایت از کالای ایرانی در حوزه سلامت
حمایت از کالای ایرانی در حوزه سلامت
۳۹۹
گردشگری سلامت، فرصت ها و چالش ها
گردشگری سلامت، فرصت ها و چالش ها
۳۵۱
رستوران های بین راهی و چالش های سلامت
رستوران های بین راهی و چالش های سلامت
۲۹۰