سیاه جامگان - پرسپولیس
سیاه جامگان - پرسپولیس
۳,۴۲۰
پرسپولیس - ذوب آهن
پرسپولیس - ذوب آهن
۶,۰۴۵
صبای قم - سپاهان
صبای قم - سپاهان
۶۷۸
استقلال خوزستان - سایپا
استقلال خوزستان - سایپا
۸۷۴
سپاهان- گسترش فولاد
سپاهان- گسترش فولاد
۱,۳۸۳
پدیده - تراکتورسازی
پدیده - تراکتورسازی
۲,۵۹۸
کنفرانس خبری دیدار سایپا و نفت تهران
کنفرانس خبری دیدار سایپا و نفت تهران
۴۵۴
سایپا - نفت تهران
سایپا - نفت تهران
۱,۴۱۶
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
۱,۲۳۸
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
۱,۷۰۵
سپاهان - سایپا
سپاهان - سایپا
۵۲۵
استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
۱,۴۵۰
فولاد - تراکتورسازی
فولاد - تراکتورسازی
۲,۲۸۸
گسترش فولاد - صبای قم
گسترش فولاد - صبای قم
۹۰۷
ذوب آهن - نفت تهران
ذوب آهن - نفت تهران
۶۲۸
ماشین‌سازی‌تبریز - صنعت نفت آبادان
ماشین‌سازی‌تبریز - صنعت نفت آبادان
۹۴۴
صبای قم - فولادخوزستان
صبای قم - فولادخوزستان
۱,۳۰۵
تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران
تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران
۲,۶۶۵
گل سیاه جامگان مقابل تراکتورسازی ( حسین بادامکی)
گل سیاه جامگان مقابل تراکتورسازی ( حسین بادامکی)
۱,۳۹۳
سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز
سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز
۱,۴۷۰
ماشین سازی تبریز - نفت تهران
ماشین سازی تبریز - نفت تهران
۱,۷۹۳
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا - صبا
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا - صبا
۵۲۹
سایپا - صبای قم
سایپا - صبای قم
۱,۱۰۴
گسترش فولاد - سایپا
گسترش فولاد - سایپا
۹۳۷
سیاه جامگان - گسترش فولاد
سیاه جامگان - گسترش فولاد
۹۰۲
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
۱,۲۳۱
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا-فولاد
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا-فولاد
۵۰۹
ذوب آهن - صبای قم
ذوب آهن - صبای قم
۱,۳۶۴
سایپا - فولاد
سایپا - فولاد
۱,۰۶۲