سیاه جامگان - پرسپولیس
سیاه جامگان - پرسپولیس
۴,۰۶۳
پرسپولیس - ذوب آهن
پرسپولیس - ذوب آهن
۶,۷۴۸
صبای قم - سپاهان
صبای قم - سپاهان
۱,۰۴۰
استقلال خوزستان - سایپا
استقلال خوزستان - سایپا
۱,۲۰۲
سپاهان- گسترش فولاد
سپاهان- گسترش فولاد
۱,۶۶۱
پدیده - تراکتورسازی
پدیده - تراکتورسازی
۲,۸۹۷
کنفرانس خبری دیدار سایپا و نفت تهران
کنفرانس خبری دیدار سایپا و نفت تهران
۷۰۵
سایپا - نفت تهران
سایپا - نفت تهران
۱,۷۱۲
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
۱,۶۱۵
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
۲,۰۰۱
سپاهان - سایپا
سپاهان - سایپا
۷۸۱
استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
۱,۷۳۰
فولاد - تراکتورسازی
فولاد - تراکتورسازی
۲,۵۶۳
گسترش فولاد - صبای قم
گسترش فولاد - صبای قم
۱,۱۶۳
ذوب آهن - نفت تهران
ذوب آهن - نفت تهران
۸۶۰
ماشین‌سازی‌تبریز - صنعت نفت آبادان
ماشین‌سازی‌تبریز - صنعت نفت آبادان
۱,۱۷۶
صبای قم - فولادخوزستان
صبای قم - فولادخوزستان
۱,۵۳۵
تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران
تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران
۳,۲۳۶
گل سیاه جامگان مقابل تراکتورسازی ( حسین بادامکی)
گل سیاه جامگان مقابل تراکتورسازی ( حسین بادامکی)
۱,۶۲۳
سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز
سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز
۱,۷۰۷
ماشین سازی تبریز - نفت تهران
ماشین سازی تبریز - نفت تهران
۲,۰۵۱
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا - صبا
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا - صبا
۷۳۰
سایپا - صبای قم
سایپا - صبای قم
۱,۳۴۰
گسترش فولاد - سایپا
گسترش فولاد - سایپا
۱,۲۵۵
سیاه جامگان - گسترش فولاد
سیاه جامگان - گسترش فولاد
۱,۱۵۴
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
۱,۴۶۸
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا-فولاد
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا-فولاد
۷۳۴
ذوب آهن - صبای قم
ذوب آهن - صبای قم
۱,۶۲۶
سایپا - فولاد
سایپا - فولاد
۱,۳۰۷