گل سوم پرسپولیس تهران مقابل الوحده امارات (مهدی طارمی)

۳,۳۴۳

شبکه ۳
۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۵
۲۰:۲۷
ايران - پرتغال
ايران - پرتغال
۵,۷۰۰
گل ایران مقابل چین ( مهدی طارمی)
گل ایران مقابل چین ( مهدی طارمی)
۱۸,۲۵۳
گل دوم موناکو مقابل من سیتی ( فابیانو)
گل دوم موناکو مقابل من سیتی ( فابیانو)
۳,۵۴۷
گل اول موناکو مقابل من سیتی(ام باپه)
گل اول موناکو مقابل من سیتی(ام باپه)
۲,۷۳۵
گل سوم الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( گارسیا)
گل سوم الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( گارسیا)
۸,۹۱۹
گل دوم الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( تا با تا)
گل دوم الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( تا با تا)
۵,۷۱۳
گل اول الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( تاباتا)
گل اول الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( تاباتا)
۶,۴۲۲
گل پرسپولیس تهران مقابل الریان قطر( مهدی طارمی)
گل پرسپولیس تهران مقابل الریان قطر( مهدی طارمی)
۷,۶۷۱
گل دوم استقلال تهران مقابل لوکوموتیو تاشکند(علی قربانی)
گل دوم استقلال تهران مقابل لوکوموتیو تاشکند(علی قربانی)
۶,۸۵۰
گل اول استقلال تهران مقابل لوکوموتیو تاشکند( فرشید اسماعیلی)
گل اول استقلال تهران مقابل لوکوموتیو تاشکند( فرشید اسماعیلی)
۶,۷۰۹
گزارش عادل فردوسی پور بعد از گل ششم بارسا
گزارش عادل فردوسی پور بعد از گل ششم بارسا
۱۸,۶۳۷
گل ششم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن - سرخیو روبرتو
گل ششم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن - سرخیو روبرتو
۱۷,۷۴۹
گل پنجم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن- نیمار
گل پنجم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن- نیمار
۱۰,۸۳۸
گل چهارم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن - نیمار
گل چهارم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن - نیمار
۱۲,۵۲۹
گل دوم پرسپولیس تهران مقابل نفت تهران( مهدی طارمی)
گل دوم پرسپولیس تهران مقابل نفت تهران( مهدی طارمی)
۵,۶۲۴
گل اول پرسپولیس تهران مقابل نفت تهران ( سروش رفیعی)
گل اول پرسپولیس تهران مقابل نفت تهران ( سروش رفیعی)
۵,۲۱۱
گل امید ابراهیمی؛ استقلال - سیاه جامگان
گل امید ابراهیمی؛ استقلال - سیاه جامگان
۲,۲۴۲
گل سیاه جامگان مشهد مقابل استقلال تهران(گوران یرکوویچ)
گل سیاه جامگان مشهد مقابل استقلال تهران(گوران یرکوویچ)
۷,۶۱۱
گل دوم پرسپولیس تهران مقابل الوحده امارات   مهدی طارمی
گل دوم پرسپولیس تهران مقابل الوحده امارات مهدی طارمی
۱۲,۱۴۰
گل زیبای فالکائو(موناکو) به منچستر سیتی
گل زیبای فالکائو(موناکو) به منچستر سیتی
۱,۷۹۲