گل ذوب آهن اصفهان مقابل الاهلی عربستان مهدی رجب زاده

۱,۳۳۴

شبکه ورزش
۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۵
۱۹:۳۲
گل سوم فرانسه مقابل انگلیس(دمبله)
گل سوم فرانسه مقابل انگلیس(دمبله)
۲,۶۳۱
گل دوم انگلیس مقابل فرانسه(هری کین)
گل دوم انگلیس مقابل فرانسه(هری کین)
۲,۶۰۶
گل دوم فرانسه مقابل انگیس(سیسه)
گل دوم فرانسه مقابل انگیس(سیسه)
۱,۹۰۵
گل اول فرانسه مقابل انگلیس(اومتیتی)
گل اول فرانسه مقابل انگلیس(اومتیتی)
۱,۹۸۲
گل اول انگلیس مقابل فرانسه(هری کین)
گل اول انگلیس مقابل فرانسه(هری کین)
۱,۹۶۴
گل کره مقابل سوریه( هونگ زئونگ هو)
گل کره مقابل سوریه( هونگ زئونگ هو)
۳,۹۰۹
گل چین مقابل کره جنوبی ( یودابائو)
گل چین مقابل کره جنوبی ( یودابائو)
۳,۲۶۶
گل لخویا قطر مقابل استقلال خوزستان( اسماعیل محمد)
گل لخویا قطر مقابل استقلال خوزستان( اسماعیل محمد)
۲,۳۸۲
گل استقلال خوزستان مقابل لخویا قطر( حسن بیت سعید)
گل استقلال خوزستان مقابل لخویا قطر( حسن بیت سعید)
۱,۵۶۲
گل ماشین سازی تبریز مقابل صنعت نفت آبادان - احمد امیر کامدار
گل ماشین سازی تبریز مقابل صنعت نفت آبادان - احمد امیر کامدار
۶۰۰
گل استقلال خوزستان مقابل ماشین سازی تبریز ( حسن بیت سعید)
گل استقلال خوزستان مقابل ماشین سازی تبریز ( حسن بیت سعید)
۱,۲۴۴
گل دوم الاهلی عربستان مقابل ذوب آهن اصفهان  السوماه
گل دوم الاهلی عربستان مقابل ذوب آهن اصفهان السوماه
۱,۳۳۹
گل اول الاهلی عربستان مقابل ذوب آهن اصفهان عبدالفتاح اسیری
گل اول الاهلی عربستان مقابل ذوب آهن اصفهان عبدالفتاح اسیری
۸۵۲
گل استقلال خوزستان مقابل الجزیره امارات( آلویس نانگ)
گل استقلال خوزستان مقابل الجزیره امارات( آلویس نانگ)
۱,۸۷۱
گل تراکتور سازی مقابل سیاه جامگان ( فرزاد حاتمی)
گل تراکتور سازی مقابل سیاه جامگان ( فرزاد حاتمی)
۱,۴۶۴
گل اول تراکتور سازی مقابل سیاه جامگان( مهدی زاده)
گل اول تراکتور سازی مقابل سیاه جامگان( مهدی زاده)
۸۵۵
گل استقلال خوزستان مقابل الفتح عربستان( علایی)
گل استقلال خوزستان مقابل الفتح عربستان( علایی)
۹۲۸
گل دوم بارسلونا در مقابل لگانس(مسی)
گل دوم بارسلونا در مقابل لگانس(مسی)
۲,۶۴۰
گل لگانس مقابل بارسلونا(لوپز)
گل لگانس مقابل بارسلونا(لوپز)
۱,۶۷۸
گل اول بارسلونا مقابل لگانس( مسی)
گل اول بارسلونا مقابل لگانس( مسی)
۴,۴۲۸
بازی نفت و ماشین سازی
بازی نفت و ماشین سازی
۵۲۹
گل دوم نفت مقابل ماشین سازی(پراهیچ)
گل دوم نفت مقابل ماشین سازی(پراهیچ)
۳۰۹
گل اول نفت مقابل ماشین سازی ( محمد قاضی)
گل اول نفت مقابل ماشین سازی ( محمد قاضی)
۴۶۸
گل دوم ذوب آهن اصفهان مقابل بنیاد کار ازبکستان( مرتضی تبریزی)
گل دوم ذوب آهن اصفهان مقابل بنیاد کار ازبکستان( مرتضی تبریزی)
۱,۲۷۶
گل اول ذوب آهن اصفهان مقابل بنیاد کار ازبکستان( جری بنگستون)
گل اول ذوب آهن اصفهان مقابل بنیاد کار ازبکستان( جری بنگستون)
۹۹۷