گل دوم پرسپولیس تهران مقابل الوحده امارات مهدی طارمی

۱۲,۱۳۷

شبکه ۳
۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۵
۲۰:۱۸
ايران - پرتغال
ايران - پرتغال
۵,۶۷۱
گل ایران مقابل چین ( مهدی طارمی)
گل ایران مقابل چین ( مهدی طارمی)
۱۸,۲۴۹
گل دوم موناکو مقابل من سیتی ( فابیانو)
گل دوم موناکو مقابل من سیتی ( فابیانو)
۳,۵۴۴
گل اول موناکو مقابل من سیتی(ام باپه)
گل اول موناکو مقابل من سیتی(ام باپه)
۲,۷۳۱
گل سوم الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( گارسیا)
گل سوم الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( گارسیا)
۸,۹۱۳
گل دوم الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( تا با تا)
گل دوم الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( تا با تا)
۵,۷۱۰
گل اول الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( تاباتا)
گل اول الریان قطر مقابل پرسپولیس تهران( تاباتا)
۶,۴۲۰
گل پرسپولیس تهران مقابل الریان قطر( مهدی طارمی)
گل پرسپولیس تهران مقابل الریان قطر( مهدی طارمی)
۷,۶۶۹
گل دوم استقلال تهران مقابل لوکوموتیو تاشکند(علی قربانی)
گل دوم استقلال تهران مقابل لوکوموتیو تاشکند(علی قربانی)
۶,۸۴۷
گل اول استقلال تهران مقابل لوکوموتیو تاشکند( فرشید اسماعیلی)
گل اول استقلال تهران مقابل لوکوموتیو تاشکند( فرشید اسماعیلی)
۶,۷۰۶
گزارش عادل فردوسی پور بعد از گل ششم بارسا
گزارش عادل فردوسی پور بعد از گل ششم بارسا
۱۸,۵۹۹
گل ششم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن - سرخیو روبرتو
گل ششم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن - سرخیو روبرتو
۱۷,۷۳۳
گل پنجم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن- نیمار
گل پنجم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن- نیمار
۱۰,۸۲۸
گل چهارم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن - نیمار
گل چهارم بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن - نیمار
۱۲,۵۱۷
گل دوم پرسپولیس تهران مقابل نفت تهران( مهدی طارمی)
گل دوم پرسپولیس تهران مقابل نفت تهران( مهدی طارمی)
۵,۶۲۰
گل اول پرسپولیس تهران مقابل نفت تهران ( سروش رفیعی)
گل اول پرسپولیس تهران مقابل نفت تهران ( سروش رفیعی)
۵,۲۰۸
گل امید ابراهیمی؛ استقلال - سیاه جامگان
گل امید ابراهیمی؛ استقلال - سیاه جامگان
۲,۲۳۸
گل سیاه جامگان مشهد مقابل استقلال تهران(گوران یرکوویچ)
گل سیاه جامگان مشهد مقابل استقلال تهران(گوران یرکوویچ)
۷,۶۰۵
گل سوم پرسپولیس تهران مقابل الوحده امارات (مهدی طارمی)
گل سوم پرسپولیس تهران مقابل الوحده امارات (مهدی طارمی)
۳,۳۳۹
گل زیبای فالکائو(موناکو) به منچستر سیتی
گل زیبای فالکائو(موناکو) به منچستر سیتی
۱,۷۸۵