گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان

۲۱,۲۰۱

شبکه ۳
۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۵
۱۸:۲۳
تراکتورسازی - نفت تهران
تراکتورسازی - نفت تهران
۴,۰۳۰
استقلال _ سپاهان
استقلال _ سپاهان
۷,۶۰۹
پدیده - استقلال
پدیده - استقلال
۷,۳۵۹
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
۳,۱۳۷
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۱۱,۸۵۶
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
۱۷,۲۸۲
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
۱۵,۰۷۱
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
۱۱,۵۱۵
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
۱۶,۵۹۳
پرسپولیس - پدیده
پرسپولیس - پدیده
۱۸,۷۰۷
استقلال - صبای قم
استقلال - صبای قم
۶,۹۶۶
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
۸,۹۶۳
گسترش فولاد - استقلال
گسترش فولاد - استقلال
۹,۱۰۹
پرسپولیس - پیکان
پرسپولیس - پیکان
۱۴,۳۷۹
استقلال - فولاد
استقلال - فولاد
۳,۹۰۸
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
۳,۷۷۰
پرسپولیس - استقلال خوزستان
پرسپولیس - استقلال خوزستان
۱۲,۵۰۲
سایپا - استقلال
سایپا - استقلال
۹,۷۳۰
نفت تهران - پرسپولیس
نفت تهران - پرسپولیس
۱۸,۳۴۰
استقلال - سیاه جامگان
استقلال - سیاه جامگان
۶,۴۷۱
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
۱۵,۵۲۷
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
۹,۹۹۲
پرسپولیس - سپاهان
پرسپولیس - سپاهان
۱۶,۹۴۹
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
۸,۵۰۱
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
۹,۶۰۳
ذوب آهن - استقلال
ذوب آهن - استقلال
۱۰,۰۲۲
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
۹,۶۳۲
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
۱۴,۲۳۳
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
۱۵,۶۰۷