گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال

۹,۵۹۸

شبکه ۳
۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۵
۱۵:۲۳
تراکتورسازی - نفت تهران
تراکتورسازی - نفت تهران
۳,۹۸۹
استقلال _ سپاهان
استقلال _ سپاهان
۷,۵۷۵
پدیده - استقلال
پدیده - استقلال
۷,۳۴۱
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
۳,۱۲۳
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۱۱,۸۳۴
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
۱۷,۲۷۵
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
۱۵,۰۵۷
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
۱۱,۵۱۳
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
۱۶,۵۵۱
پرسپولیس - پدیده
پرسپولیس - پدیده
۱۸,۶۹۲
استقلال - صبای قم
استقلال - صبای قم
۶,۹۴۰
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
۸,۸۶۳
گسترش فولاد - استقلال
گسترش فولاد - استقلال
۹,۱۰۶
پرسپولیس - پیکان
پرسپولیس - پیکان
۱۴,۳۵۳
استقلال - فولاد
استقلال - فولاد
۳,۹۰۲
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
۳,۷۴۲
پرسپولیس - استقلال خوزستان
پرسپولیس - استقلال خوزستان
۱۲,۴۸۲
سایپا - استقلال
سایپا - استقلال
۹,۷۳۰
نفت تهران - پرسپولیس
نفت تهران - پرسپولیس
۱۸,۳۳۹
استقلال - سیاه جامگان
استقلال - سیاه جامگان
۶,۴۶۶
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
۱۵,۵۲۴
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
۹,۹۷۴
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
۲۱,۱۷۰
پرسپولیس - سپاهان
پرسپولیس - سپاهان
۱۶,۸۹۸
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
۸,۵۰۰
ذوب آهن - استقلال
ذوب آهن - استقلال
۱۰,۰۱۳
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
۹,۶۳۱
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
۱۴,۲۲۸
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
۱۵,۵۸۲