رویارویی استقلال و پرسپولیس در ادوار گذشته

8,151

پرسپولیس - نفت تهران
پرسپولیس - نفت تهران
8,629
سیاه جامگان - استقلال
سیاه جامگان - استقلال
5,138
گل قربانی؛ ملوان نوین - استقلال
گل قربانی؛ ملوان نوین - استقلال
4,464
گفتگو با مربی و بازیکنان ذوب آهن پس از قهرمانی
گفتگو با مربی و بازیکنان ذوب آهن پس از قهرمانی
2,143
جشن قهرمانی جام حذفی ذوب آهن
جشن قهرمانی جام حذفی ذوب آهن
2,553
پنالتی بازی استقلال - ذوب آهن
پنالتی بازی استقلال - ذوب آهن
7,748
درگیری بازیکنان در بازی استقلال - ذوب آهن
درگیری بازیکنان در بازی استقلال - ذوب آهن
3,468
گل ابراهیمی؛ استقلال - ذوب آهن
گل ابراهیمی؛ استقلال - ذوب آهن
1,911
گل به خودی رحمتی ؛ استقلال ۰-۱ ذوب آهن
گل به خودی رحمتی ؛ استقلال ۰-۱ ذوب آهن
3,264
فینال جام حذفی : استقلال - ذوب آهن
فینال جام حذفی : استقلال - ذوب آهن
9,696
جشن قهرمانی استقلال خوزستان در لیگ برتر خلیج فارس
جشن قهرمانی استقلال خوزستان در لیگ برتر خلیج فارس
7,560
وداع تلخ پرسپولیس با جام قهرمانی
وداع تلخ پرسپولیس با جام قهرمانی
19,027
گل نورالهی؛ پرسپولیس-راه آهن
گل نورالهی؛ پرسپولیس-راه آهن
7,158
گل رضائیان؛ پرسپولیس - راه آهن
گل رضائیان؛ پرسپولیس - راه آهن
5,466
پرسپولیس - راه‌آهن
پرسپولیس - راه‌آهن
17,220
استقلال - تراکتورسازی
استقلال - تراکتورسازی
28,678
پرسپولیس - نفت تهران
پرسپولیس - نفت تهران
22,255
بیهوش شدن اسماعیلی هنگام بازی مقابل فولاد
بیهوش شدن اسماعیلی هنگام بازی مقابل فولاد
7,118
استقلال - فولاد
استقلال - فولاد
9,955
هجوم هواداران به زمین بازی استقلال اهواز - پرسپولیس
هجوم هواداران به زمین بازی استقلال اهواز - پرسپولیس
14,374
گل دوم بنگستون؛ استقلال اهواز-پرسپولیس
گل دوم بنگستون؛ استقلال اهواز-پرسپولیس
8,662
گل اول بنگستون؛ استقلال اهواز-پرسپولیس
گل اول بنگستون؛ استقلال اهواز-پرسپولیس
8,267
استقلال اهواز - پرسپولیس
استقلال اهواز - پرسپولیس
11,879
کری خوانی هنرمندان سینما و تلویزیون بعد از دربی ۸۲
کری خوانی هنرمندان سینما و تلویزیون بعد از دربی ۸۲
16,153
مصاحبه با برانکو پس از برد استقلال
مصاحبه با برانکو پس از برد استقلال
11,749
گل ابراهیمی؛ پرسپولیس - استقلال
گل ابراهیمی؛ پرسپولیس - استقلال
18,785
گل مسلمان؛ پرسپولیس - استقلال
گل مسلمان؛ پرسپولیس - استقلال
21,402
گل جابر انصاری؛ پرسپولیس - استقلال
گل جابر انصاری؛ پرسپولیس - استقلال
10,337
گل رضاییان؛ پرسپولیس-استقلال
گل رضاییان؛ پرسپولیس-استقلال
17,924