نقد چند رویکرد در تعریف علم دینی و دین علمی

۴۲۲

شبکه ۱
۴ دی ماه ۱۳۹۵
۱۹:۳۳
نشست در عواقب ترس، ذلت، تردید
نشست در عواقب ترس، ذلت، تردید
۳,۳۰۸
نشست شهدای صدور انقلاب - در جمع فعالان و راویان عرصه جهاد و شهادت - موزه دفاع مقدس
نشست شهدای صدور انقلاب - در جمع فعالان و راویان عرصه جهاد و شهادت - موزه دفاع مقدس
۱,۰۴۸
ادب دولتمردی و خطر فرسودگی صالحان "غیرمصلح" (طرح نو "انقلابی" در ارزش، "اصلاحی" در روش)
ادب دولتمردی و خطر فرسودگی صالحان "غیرمصلح" (طرح نو "انقلابی" در ارزش، "اصلاحی" در روش)
۷۷۴
نشست معیارهای پژوهش تمدن ساز
نشست معیارهای پژوهش تمدن ساز
۶۱۲
جنبش دانشجویی و تداوم نهضت ملی،مذهبی
جنبش دانشجویی و تداوم نهضت ملی،مذهبی
۹۰۳
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۱۵ آذر ۱۳۹۸
۶۵۶
۸ آذر ۱۳۹۸
۸ آذر ۱۳۹۸
۶۲۳
نشست"جنبش سوسیالیستی دانشجویان جبهه انقلابی چپ در آمریکای لاتین،شاخه کلمبیا"
نشست"جنبش سوسیالیستی دانشجویان جبهه انقلابی چپ در آمریکای لاتین،شاخه کلمبیا"
۷۵۳
نشست اسلامی
نشست اسلامی
۱,۳۲۰
آئین نامه امداد انسان به انسان
آئین نامه امداد انسان به انسان
۸۳۷
نشست دشمن شناسی یا دشمن تراشی
نشست دشمن شناسی یا دشمن تراشی
۸۶۵
سالگرد رحلت حضرت رسول اکرم
سالگرد رحلت حضرت رسول اکرم
۹۴۵
نشست مذهب ، زن ، زینب - کربلای مقدس
نشست مذهب ، زن ، زینب - کربلای مقدس
۱,۰۰۱
نشست"فقر شناسی ،تامین اجتماعی و توهم سرمایه خارجی"
نشست"فقر شناسی ،تامین اجتماعی و توهم سرمایه خارجی"
۱,۱۷۰
همایش فردوسی
همایش فردوسی
۱,۲۵۵
خاطره گویی دفاع مقدس در جمع کاروانهای راهيان نور
خاطره گویی دفاع مقدس در جمع کاروانهای راهيان نور
۷۵۹
همایش فردوسی و حماسه ایرانی - روز شعر و ادب فارسی
همایش فردوسی و حماسه ایرانی - روز شعر و ادب فارسی
۱,۳۹۰
شجاعت زینبی ، شرط عرفان محمدی
شجاعت زینبی ، شرط عرفان محمدی
۸۰۸
هیئت مجاهد پرور یا عزاداری قاعدین
هیئت مجاهد پرور یا عزاداری قاعدین
۸۸۷
هیئت انقلابی و هیئت سکولار
هیئت انقلابی و هیئت سکولار
۱,۶۷۲
مذاکره از نوع حسین (ع) ، دو روی سکه عاشورا
مذاکره از نوع حسین (ع) ، دو روی سکه عاشورا
۱,۴۵۰
سالروز تصویب قانون بانکداری بدون ربا
سالروز تصویب قانون بانکداری بدون ربا
۸۸۸
بزرگداشت ابن سینا و روز پزشک
بزرگداشت ابن سینا و روز پزشک
۱,۱۴۳
غدیر و قدرت سرگردان
غدیر و قدرت سرگردان
۱,۱۵۶
بازخوانی بیانیه رهبری در گام دوم تمدن جدید اسلامی
بازخوانی بیانیه رهبری در گام دوم تمدن جدید اسلامی
۹۱۰
سالگرد شهادت امام محمد تقی (ع) و روز حقوق بشر اسلامی
سالگرد شهادت امام محمد تقی (ع) و روز حقوق بشر اسلامی
۶۰۹
تاریخ تمدن اسلامی - ایرانی
تاریخ تمدن اسلامی - ایرانی
۱,۱۵۷
تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی
تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی
۹۵۱
بزرگداشت قیام علیه کشف حجاب رضاخانی
بزرگداشت قیام علیه کشف حجاب رضاخانی
۸۵۶
انقلاب در دادگستری
انقلاب در دادگستری
۶۴۶