تراکتورسازی - نفت تهران
تراکتورسازی - نفت تهران
۳,۳۷۸
استقلال _ سپاهان
استقلال _ سپاهان
۶,۵۵۰
پدیده - استقلال
پدیده - استقلال
۶,۸۲۷
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
۲,۷۴۶
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۱۱,۲۶۳
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
۱۶,۹۸۹
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
۱۴,۷۳۰
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
۱۱,۳۲۶
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
۱۵,۸۱۹
پرسپولیس - پدیده
پرسپولیس - پدیده
۱۸,۳۳۲
استقلال - صبای قم
استقلال - صبای قم
۶,۴۶۹
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
۸,۶۰۱
گسترش فولاد - استقلال
گسترش فولاد - استقلال
۸,۸۸۶
پرسپولیس - پیکان
پرسپولیس - پیکان
۱۳,۸۹۹
استقلال - فولاد
استقلال - فولاد
۳,۶۲۸
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
۳,۴۲۴
پرسپولیس - استقلال خوزستان
پرسپولیس - استقلال خوزستان
۱۱,۷۲۵
سایپا - استقلال
سایپا - استقلال
۹,۷۳۰
نفت تهران - پرسپولیس
نفت تهران - پرسپولیس
۱۸,۱۹۴
استقلال - سیاه جامگان
استقلال - سیاه جامگان
۶,۲۷۱
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
۱۵,۳۲۸
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
۹,۸۰۱
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
۲۰,۲۳۲
پرسپولیس - سپاهان
پرسپولیس - سپاهان
۱۶,۲۳۲
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
۸,۴۳۰
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
۹,۵۱۹
ذوب آهن - استقلال
ذوب آهن - استقلال
۹,۹۲۲
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
۹,۵۵۷
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
۱۴,۰۰۷
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
۱۵,۲۱۱