قسمت ۱۷ - جشن شادی التون


شبکه پویا
13 آذر ماه 1395
18:00
قسمت ۴۸ - همراه مادر به جنوا
قسمت ۴۸ - همراه مادر به جنوا
7,672
قسمت ۴۷ - عجله کن مارکو
قسمت ۴۷ - عجله کن مارکو
3,808
قسمت ۴۶ - مادر صدا می کند
قسمت ۴۶ - مادر صدا می کند
3,159
قسمت ۴۵ - لطفا نمیر قاطر پیر
قسمت ۴۵ - لطفا نمیر قاطر پیر
1,862
قسمت ۴۴ - سفر با دلیجان
قسمت ۴۴ - سفر با دلیجان
2,381
قسمت ۴۳ - مادر در دامنه این کوه زندگی میکنه
قسمت ۴۳ - مادر در دامنه این کوه زندگی میکنه
1,603
قسمت ۴۲ - مارکو به شمال می رود
قسمت ۴۲ - مارکو به شمال می رود
2,077
قسمت ۴۱ - می خوام جوانارو نجات بدم
قسمت ۴۱ - می خوام جوانارو نجات بدم
1,496
قسمت ۴۰ -دوست جدیدم ، پابلو
قسمت ۴۰ -دوست جدیدم ، پابلو
1,701
قسمت ۳۹ - بازگشت به همراه مادر
قسمت ۳۹ - بازگشت به همراه مادر
1,679
قسمت ۳۸ - ستاره‌ های ایتالیا
قسمت ۳۸ - ستاره‌ های ایتالیا
1,424
قسمت ۳۷ - سپیده دم در رزاریو
قسمت ۳۷ - سپیده دم در رزاریو
1,467
قسمت ۳۶ - زحمات مادر
قسمت ۳۶ - زحمات مادر
1,312
قسمت ۳۵ - خداحافظ بیابلانکا
قسمت ۳۵ - خداحافظ بیابلانکا
1,486
قسمت ۳۴ - سفر بی انتها
قسمت ۳۴ - سفر بی انتها
1,696
قسمت ۳۳ - نامه ای با خط مادر عزیزم
قسمت ۳۳ - نامه ای با خط مادر عزیزم
1,872
قسمت ۳۲ - میخوام برگردم به جنوا
قسمت ۳۲ - میخوام برگردم به جنوا
1,058
قسمت ۳۱ - آیا میتونم بگم خداحافظ
قسمت ۳۱ - آیا میتونم بگم خداحافظ
1,107
قسمت ۳۰ -مادر اینجا نیست
قسمت ۳۰ -مادر اینجا نیست
809
قسمت ۲۹ -مردی به نام کارلوس
قسمت ۲۹ -مردی به نام کارلوس
1,862
قسمت ۲۸ - برف می بارد
قسمت ۲۸ - برف می بارد
1,943
قسمت ۲۷ - گریه به خاطر مادر
قسمت ۲۷ - گریه به خاطر مادر
1,235
قسمت ۲۶ - عبور از دشت های وسیع
قسمت ۲۶ - عبور از دشت های وسیع
1,512
قسمت ۲۵ -گروه بیاری موفق میشوی
قسمت ۲۵ -گروه بیاری موفق میشوی
1,535
قسمت ۲۴ -ملاقات با دوستان
قسمت ۲۴ -ملاقات با دوستان
1,137
قسمت ۲۳ - یک مادر دیگر
قسمت ۲۳ - یک مادر دیگر
962
قسمت ۲۲ - خیابان لوسرتز شماره ۱۷۵
قسمت ۲۲ - خیابان لوسرتز شماره ۱۷۵
2,181
قسمت ۲۱- رودخانه نقره‌ای
قسمت ۲۱- رودخانه نقره‌ای
1,659
قسمت ۲۰ - شب طوفانی
قسمت ۲۰ - شب طوفانی
1,478
قسمت ۱۹ - درخشش ستاره جنوب
قسمت ۱۹ - درخشش ستاره جنوب
1,914