رقابت های آزاد هنگ کنگ ۲۰۱۶/مصر - استرالیا

۳۳۳

شبکه ورزش
۱۲ آذر ماه ۱۳۹۵
۰۵:۳۷
نیمه پایانی قهرمانی جوانان جهان مالزی ۲۰۱۹ ، مصطفی عسل - اندرسون
نیمه پایانی قهرمانی جوانان جهان مالزی ۲۰۱۹ ، مصطفی عسل - اندرسون
۲۶۲
دیدار پایانی اسکواش جوانان قهرمانی جهان مالزی ۲۰۱۹ ، مصطفی عسل ، السرتی
دیدار پایانی اسکواش جوانان قهرمانی جهان مالزی ۲۰۱۹ ، مصطفی عسل ، السرتی
۳۶۱
نیمه نهایی قهرمانی جوانان جهان مالزی ۲۰۱۹ ، السرتی - الترکی
نیمه نهایی قهرمانی جوانان جهان مالزی ۲۰۱۹ ، السرتی - الترکی
۴۷۴
قهرمانی غرب آسیا گرگان ، ایران - کویت
قهرمانی غرب آسیا گرگان ، ایران - کویت
۸۳۳
فینال دهمین دوره مسابقات اسکواش ایران جونیورز زیر ۱۵ سال ، ارشیا جاهدی - پوریا حسن زاده
فینال دهمین دوره مسابقات اسکواش ایران جونیورز زیر ۱۵ سال ، ارشیا جاهدی - پوریا حسن زاده
۱,۳۲۲
فینال دهمین دوره مسابقات اسکواش ایران جونیورز زیر ۱۹ سال ، دانیال قارونی - سپهر اعتماد پور
فینال دهمین دوره مسابقات اسکواش ایران جونیورز زیر ۱۹ سال ، دانیال قارونی - سپهر اعتماد پور
۸۱۳
اولین دوره مسابقات بین‌المللی اسکواش یزد جونیور
اولین دوره مسابقات بین‌المللی اسکواش یزد جونیور
۱,۳۲۹
دیدار نهایی رقابت های اسکواش آزاد انگلیس ۲۰۱۹ ، علی فرگ - محمد الشوربگی
دیدار نهایی رقابت های اسکواش آزاد انگلیس ۲۰۱۹ ، علی فرگ - محمد الشوربگی
۶۷۴
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی اول)
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی اول)
۵۱۷
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی سوم )
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی سوم )
۹۲۴
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ - آلمان - فرانسه (بازی سوم )
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ - آلمان - فرانسه (بازی سوم )
۵۹۸
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، آلمان - فرانسه (بازی دوم )
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، آلمان - فرانسه (بازی دوم )
۱,۰۵۲
مسابقات اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی دوم )
مسابقات اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - اسپانیا (بازی دوم )
۵۸۴
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس  ۲۰۱۹ - انگلیس - اسپانیا
اسکواش تیمی قهرمانی اروپا انگلیس ۲۰۱۹ - انگلیس - اسپانیا
۷۱۷
دیدار پایانی جام حذفی ، ملوان نیروی دریایی ارتش - فولاد آلیاژی یزد
دیدار پایانی جام حذفی ، ملوان نیروی دریایی ارتش - فولاد آلیاژی یزد
۶۳۹
اختتامیه لیگ های اسکواش کشور
اختتامیه لیگ های اسکواش کشور
۸۹۶
فینال مسابقات هند ، طارق مومن - فارس دسوکی
فینال مسابقات هند ، طارق مومن - فارس دسوکی
۲۹۲
نیمه نهایی هند ۲۰۱۹ ، رامیت تاندون - طارق مومن
نیمه نهایی هند ۲۰۱۹ ، رامیت تاندون - طارق مومن
۳۵۰
مرحله یک چهارم پایانی هند ۲۰۱۹ ، ماهش منگونکار - جیمز ولستروپ
مرحله یک چهارم پایانی هند ۲۰۱۹ ، ماهش منگونکار - جیمز ولستروپ
۳۵۳
اسکواش حرفه ای ۲۰۱۹ ، طارق مومن - ایکر
اسکواش حرفه ای ۲۰۱۹ ، طارق مومن - ایکر
۲۰۱
دیدار نیمه نهایی هند - ۲۰۱۹ : مصر - هند
دیدار نیمه نهایی هند - ۲۰۱۹ : مصر - هند
۵۴۹
مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جهانی - هند ۲۰۱۹
مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جهانی - هند ۲۰۱۹
۸۶۴
مسابقات جهانی اسکواش- هند ۲۰۱۹
مسابقات جهانی اسکواش- هند ۲۰۱۹
۱,۵۰۴
رقابتهای جهانی اسکواش هند - ۲۰۱۹
رقابتهای جهانی اسکواش هند - ۲۰۱۹
۳۹۷
مسابقات جهانی اسکواش - هند ۲۰۱۹
مسابقات جهانی اسکواش - هند ۲۰۱۹
۴۸۱
دیدار نهایی مسابقات جهانی اسکواش_هند ۲۰۱۹
دیدار نهایی مسابقات جهانی اسکواش_هند ۲۰۱۹
۵۴۱
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / هند - مصر
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / هند - مصر
۱,۵۷۹
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / هند - مصر
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / هند - مصر
۳۸۹
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / آلمان - نیوزیلند
نیمه نهایی آزاد چین ۲۰۱۸ / آلمان - نیوزیلند
۲۹۶
مسابقات بین المللی جام امیرکبیر - اراک ۱۳۹۶
مسابقات بین المللی جام امیرکبیر - اراک ۱۳۹۶
۷۴۳