سکوت در بازی صبا و استقلال به احترام درگذشت ماچادو

۲,۹۲۱

شبکه ۳
۱۱ آذر ماه ۱۳۹۵
۱۶:۲۲
تراکتورسازی - نفت تهران
تراکتورسازی - نفت تهران
۳,۰۸۴
استقلال _ سپاهان
استقلال _ سپاهان
۶,۱۱۲
پدیده - استقلال
پدیده - استقلال
۶,۵۵۴
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
۲,۵۱۳
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۱۰,۹۸۵
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
۱۶,۷۶۳
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
۱۴,۴۹۷
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
۱۱,۱۰۹
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
۱۵,۴۹۷
پرسپولیس - پدیده
پرسپولیس - پدیده
۱۸,۱۲۹
استقلال - صبای قم
استقلال - صبای قم
۶,۲۱۷
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
۸,۴۰۵
گسترش فولاد - استقلال
گسترش فولاد - استقلال
۸,۶۹۷
پرسپولیس - پیکان
پرسپولیس - پیکان
۱۳,۶۷۵
استقلال - فولاد
استقلال - فولاد
۳,۴۲۸
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
۳,۲۱۳
پرسپولیس - استقلال خوزستان
پرسپولیس - استقلال خوزستان
۱۱,۴۵۷
سایپا - استقلال
سایپا - استقلال
۹,۷۳۰
نفت تهران - پرسپولیس
نفت تهران - پرسپولیس
۱۸,۰۰۷
استقلال - سیاه جامگان
استقلال - سیاه جامگان
۶,۰۴۹
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
۱۵,۱۲۴
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
۹,۵۷۴
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
۱۹,۹۵۷
پرسپولیس - سپاهان
پرسپولیس - سپاهان
۱۵,۹۷۷
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
۸,۲۳۱
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
۹,۳۲۸
ذوب آهن - استقلال
ذوب آهن - استقلال
۹,۷۲۵
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
۹,۳۵۶
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
۱۳,۷۵۹
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
۱۴,۹۶۹