تیراندازی با کمان جایزه بزرگ کشور ۹۵/۹/۱۰

۷۲۱

شبکه ورزش
۱۰ آذر ماه ۱۳۹۵
۱۹:۱۰
ارتباط مستقیم با قطر - رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا
ارتباط مستقیم با قطر - رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا
۲۰۴
تیراندازی با کمان قهرمانی کشور
تیراندازی با کمان قهرمانی کشور
۸۴۸
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی - امارات ۲۰۱۹
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی - امارات ۲۰۱۹
۲۲۰
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
۱۵۹
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
۸۰۹
هفته سوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
هفته سوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
۸,۶۰۰
جام جهانی فنلاند ۲۰۱۹
جام جهانی فنلاند ۲۰۱۹
۱,۳۱۹
مرحله نهایی مسابقات تیر و کمان روسیه ۲۰۱۹
مرحله نهایی مسابقات تیر و کمان روسیه ۲۰۱۹
۱,۳۶۱
تیراندازی قهرمان جهان آرژانتین ۲۰۱۹
تیراندازی قهرمان جهان آرژانتین ۲۰۱۹
۷۳۷
لیگ تبراندازی با کمان
لیگ تبراندازی با کمان
۷۰۱
هفته دوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
هفته دوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
۱,۳۰۹
قهرمانی جهان در رشته تپانچه بادی برزیل ‌۲۰۱۹
قهرمانی جهان در رشته تپانچه بادی برزیل ‌۲۰۱۹
۶۶۷
قهرمانی جهان در رشته تفنگ سه وضعیت مردان برزیل ۲۰۱۹
قهرمانی جهان در رشته تفنگ سه وضعیت مردان برزیل ۲۰۱۹
۴۶۹
هفته اول لیگ برتر تیراندازی با کمان - ورزشگاه آزادی
هفته اول لیگ برتر تیراندازی با کمان - ورزشگاه آزادی
۱,۰۰۲
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی در رشته تراپ مردان فنلاند ۲۰۱۹
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی در رشته تراپ مردان فنلاند ۲۰۱۹
۵۶۲
مسابقات آزمایشی تیر و کمان المپیک ۲۰۲۰ ژاپن ۲۰۱۹
مسابقات آزمایشی تیر و کمان المپیک ۲۰۲۰ ژاپن ۲۰۱۹
۴۵۲
دور چهارم تیر و کمان قهرمانی جهان کامپوند در‌ بخش تیمی مردان آلمان ۲۰۱۹
دور چهارم تیر و کمان قهرمانی جهان کامپوند در‌ بخش تیمی مردان آلمان ۲۰۱۹
۶۰۵
تیر و کمان در ماده ریکرو تیمی مردان آلمان ۲۰‌۱۹
تیر و کمان در ماده ریکرو تیمی مردان آلمان ۲۰‌۱۹
۳۷۷
دور نهایی تفنگ بادی جام جهانی جوانان آلمان ۲۰۱۹
دور نهایی تفنگ بادی جام جهانی جوانان آلمان ۲۰۱۹
۶۴۵
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تپانچه بیست و پنج متر آتش سریع
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تپانچه بیست و پنج متر آتش سریع
۷۷۳
قهرمانی مردان جهان اهداف پروازی ایتالیا ۲۰۱۹
قهرمانی مردان جهان اهداف پروازی ایتالیا ۲۰۱۹
۴۲۶
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تفنگ سه وضعیت
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تفنگ سه وضعیت
۳۵۸
دور نهایی تپانچه بادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
دور نهایی تپانچه بادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
۵۷۸
تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹
تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹
۷۰۹
مرحله چهارم تیر و کمان ریکرو انفرادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
مرحله چهارم تیر و کمان ریکرو انفرادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
۵۶۴
تیر و کمان ماده ریکرو جام جهانی آلمان ۲۰۱۹
تیر و کمان ماده ریکرو جام جهانی آلمان ۲۰۱۹
۵۶۷
مرحله پایانی رشته تراپ قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹
مرحله پایانی رشته تراپ قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹
۴۴۴
تیراندازی قهرمانی جهان اسکیت ایتالیا ۲۰۱۹
تیراندازی قهرمانی جهان اسکیت ایتالیا ۲۰۱۹
۶۵۷
تيراندازی قهرمانی جهان/ايتاليا۲۰۱۹
تيراندازی قهرمانی جهان/ايتاليا۲۰۱۹
۲۵۱
تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی جهان در رشته تراپ مردان ایتالیا ۲۰۱۹
تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی جهان در رشته تراپ مردان ایتالیا ۲۰۱۹
۷۴۸