قسمت ۱۲ - کشتی فضایی


شبکه پویا
8 آذر ماه 1395
18:01
قسمت ۴۸ - همراه مادر به جنوا
قسمت ۴۸ - همراه مادر به جنوا
7,668
قسمت ۴۷ - عجله کن مارکو
قسمت ۴۷ - عجله کن مارکو
3,806
قسمت ۴۶ - مادر صدا می کند
قسمت ۴۶ - مادر صدا می کند
3,157
قسمت ۴۵ - لطفا نمیر قاطر پیر
قسمت ۴۵ - لطفا نمیر قاطر پیر
1,860
قسمت ۴۴ - سفر با دلیجان
قسمت ۴۴ - سفر با دلیجان
2,379
قسمت ۴۳ - مادر در دامنه این کوه زندگی میکنه
قسمت ۴۳ - مادر در دامنه این کوه زندگی میکنه
1,601
قسمت ۴۲ - مارکو به شمال می رود
قسمت ۴۲ - مارکو به شمال می رود
2,075
قسمت ۴۱ - می خوام جوانارو نجات بدم
قسمت ۴۱ - می خوام جوانارو نجات بدم
1,494
قسمت ۴۰ -دوست جدیدم ، پابلو
قسمت ۴۰ -دوست جدیدم ، پابلو
1,699
قسمت ۳۹ - بازگشت به همراه مادر
قسمت ۳۹ - بازگشت به همراه مادر
1,677
قسمت ۳۸ - ستاره‌ های ایتالیا
قسمت ۳۸ - ستاره‌ های ایتالیا
1,422
قسمت ۳۷ - سپیده دم در رزاریو
قسمت ۳۷ - سپیده دم در رزاریو
1,465
قسمت ۳۶ - زحمات مادر
قسمت ۳۶ - زحمات مادر
1,310
قسمت ۳۵ - خداحافظ بیابلانکا
قسمت ۳۵ - خداحافظ بیابلانکا
1,484
قسمت ۳۴ - سفر بی انتها
قسمت ۳۴ - سفر بی انتها
1,694
قسمت ۳۳ - نامه ای با خط مادر عزیزم
قسمت ۳۳ - نامه ای با خط مادر عزیزم
1,870
قسمت ۳۲ - میخوام برگردم به جنوا
قسمت ۳۲ - میخوام برگردم به جنوا
1,056
قسمت ۳۱ - آیا میتونم بگم خداحافظ
قسمت ۳۱ - آیا میتونم بگم خداحافظ
1,105
قسمت ۳۰ -مادر اینجا نیست
قسمت ۳۰ -مادر اینجا نیست
807
قسمت ۲۹ -مردی به نام کارلوس
قسمت ۲۹ -مردی به نام کارلوس
1,860
قسمت ۲۸ - برف می بارد
قسمت ۲۸ - برف می بارد
1,939
قسمت ۲۷ - گریه به خاطر مادر
قسمت ۲۷ - گریه به خاطر مادر
1,235
قسمت ۲۶ - عبور از دشت های وسیع
قسمت ۲۶ - عبور از دشت های وسیع
1,509
قسمت ۲۵ -گروه بیاری موفق میشوی
قسمت ۲۵ -گروه بیاری موفق میشوی
1,532
قسمت ۲۴ -ملاقات با دوستان
قسمت ۲۴ -ملاقات با دوستان
1,135
قسمت ۲۳ - یک مادر دیگر
قسمت ۲۳ - یک مادر دیگر
962
قسمت ۲۲ - خیابان لوسرتز شماره ۱۷۵
قسمت ۲۲ - خیابان لوسرتز شماره ۱۷۵
2,179
قسمت ۲۱- رودخانه نقره‌ای
قسمت ۲۱- رودخانه نقره‌ای
1,659
قسمت ۲۰ - شب طوفانی
قسمت ۲۰ - شب طوفانی
1,477
قسمت ۱۹ - درخشش ستاره جنوب
قسمت ۱۹ - درخشش ستاره جنوب
1,914