قسمت ۵ - دوست من املیو


شبکه پویا
1 آذر ماه 1395
17:59
قسمت ۴۸ - همراه مادر به جنوا
قسمت ۴۸ - همراه مادر به جنوا
7,652
قسمت ۴۷ - عجله کن مارکو
قسمت ۴۷ - عجله کن مارکو
3,798
قسمت ۴۶ - مادر صدا می کند
قسمت ۴۶ - مادر صدا می کند
3,148
قسمت ۴۵ - لطفا نمیر قاطر پیر
قسمت ۴۵ - لطفا نمیر قاطر پیر
1,854
قسمت ۴۴ - سفر با دلیجان
قسمت ۴۴ - سفر با دلیجان
2,374
قسمت ۴۳ - مادر در دامنه این کوه زندگی میکنه
قسمت ۴۳ - مادر در دامنه این کوه زندگی میکنه
1,596
قسمت ۴۲ - مارکو به شمال می رود
قسمت ۴۲ - مارکو به شمال می رود
2,069
قسمت ۴۱ - می خوام جوانارو نجات بدم
قسمت ۴۱ - می خوام جوانارو نجات بدم
1,488
قسمت ۴۰ -دوست جدیدم ، پابلو
قسمت ۴۰ -دوست جدیدم ، پابلو
1,696
قسمت ۳۹ - بازگشت به همراه مادر
قسمت ۳۹ - بازگشت به همراه مادر
1,671
قسمت ۳۸ - ستاره‌ های ایتالیا
قسمت ۳۸ - ستاره‌ های ایتالیا
1,418
قسمت ۳۷ - سپیده دم در رزاریو
قسمت ۳۷ - سپیده دم در رزاریو
1,459
قسمت ۳۶ - زحمات مادر
قسمت ۳۶ - زحمات مادر
1,304
قسمت ۳۵ - خداحافظ بیابلانکا
قسمت ۳۵ - خداحافظ بیابلانکا
1,479
قسمت ۳۴ - سفر بی انتها
قسمت ۳۴ - سفر بی انتها
1,689
قسمت ۳۳ - نامه ای با خط مادر عزیزم
قسمت ۳۳ - نامه ای با خط مادر عزیزم
1,865
قسمت ۳۲ - میخوام برگردم به جنوا
قسمت ۳۲ - میخوام برگردم به جنوا
1,052
قسمت ۳۱ - آیا میتونم بگم خداحافظ
قسمت ۳۱ - آیا میتونم بگم خداحافظ
1,100
قسمت ۳۰ -مادر اینجا نیست
قسمت ۳۰ -مادر اینجا نیست
800
قسمت ۲۹ -مردی به نام کارلوس
قسمت ۲۹ -مردی به نام کارلوس
1,852
قسمت ۲۸ - برف می بارد
قسمت ۲۸ - برف می بارد
1,930
قسمت ۲۷ - گریه به خاطر مادر
قسمت ۲۷ - گریه به خاطر مادر
1,235
قسمت ۲۶ - عبور از دشت های وسیع
قسمت ۲۶ - عبور از دشت های وسیع
1,504
قسمت ۲۵ -گروه بیاری موفق میشوی
قسمت ۲۵ -گروه بیاری موفق میشوی
1,527
قسمت ۲۴ -ملاقات با دوستان
قسمت ۲۴ -ملاقات با دوستان
1,130
قسمت ۲۳ - یک مادر دیگر
قسمت ۲۳ - یک مادر دیگر
962
قسمت ۲۲ - خیابان لوسرتز شماره ۱۷۵
قسمت ۲۲ - خیابان لوسرتز شماره ۱۷۵
2,170
قسمت ۲۱- رودخانه نقره‌ای
قسمت ۲۱- رودخانه نقره‌ای
1,659
قسمت ۲۰ - شب طوفانی
قسمت ۲۰ - شب طوفانی
1,469
قسمت ۱۹ - درخشش ستاره جنوب
قسمت ۱۹ - درخشش ستاره جنوب
1,914