۲۵ مهر ۱۳۹۵

۷۶۳

شبکه ۱
25 مهر ماه 1395
23:15
تحریم دلیلی برای پیشرفت !
تحریم دلیلی برای پیشرفت !
۲۲۵
اثر مثبت تحریم ها بر صنعت لوازم خانگی !
اثر مثبت تحریم ها بر صنعت لوازم خانگی !
۱۸۳
قیمت گران محصولات خانگی ایرانی !
قیمت گران محصولات خانگی ایرانی !
۱۷۲
وظیفه هر ایرانی خرید محصول ایرانی !
وظیفه هر ایرانی خرید محصول ایرانی !
۱۲۱
مشکلات بعد از تحریم صنعت خودرو !
مشکلات بعد از تحریم صنعت خودرو !
۱۰۸
۴ آذر ۱۳۹۹
۴ آذر ۱۳۹۹
۲۰۰
آیا ما دچار سیاست گذاری غلط هستیم ؟
آیا ما دچار سیاست گذاری غلط هستیم ؟
۳۴۹
چطور نمی شود جلوی قاچاق را گرفت ؟
چطور نمی شود جلوی قاچاق را گرفت ؟
۳۸۶
ماجرای تورم تا کی ادامه دارد ؟
ماجرای تورم تا کی ادامه دارد ؟
۳۱۷
از کارتل های مواد مخدر تا قاچاق کالا !
از کارتل های مواد مخدر تا قاچاق کالا !
۱۷۸
روش دور زدن برای گرفتن کارت بازرگانی !
روش دور زدن برای گرفتن کارت بازرگانی !
1,272
متخلفین کارشان را می کنند !
متخلفین کارشان را می کنند !
۲۲۱
صدور کارت بازرگانی بدون نیاز به حضور !
صدور کارت بازرگانی بدون نیاز به حضور !
۱۲۰
شرایط صدور کارت بازرگانی
شرایط صدور کارت بازرگانی
۱۵۹
۲ آذر ۱۳۹۹
۲ آذر ۱۳۹۹
۲۴۹
واقعیت کسری بودجه دولت چیست؟
واقعیت کسری بودجه دولت چیست؟
۵۱۶
ساختار بودجه چگونه عمل میکند ؟
ساختار بودجه چگونه عمل میکند ؟
۲۴۶
دخالت در تجارت مردم ؟
دخالت در تجارت مردم ؟
۲۱۲
چرا نوسان قیمت دلار روی زندگی مردم تاثیر می گذارد؟
چرا نوسان قیمت دلار روی زندگی مردم تاثیر می گذارد؟
۲۲۶
علت گرانی چاپ بی رویه پول است !
علت گرانی چاپ بی رویه پول است !
۲۴۲
چرا روی قیمت ها نظارت نیست؟
چرا روی قیمت ها نظارت نیست؟
۲۳۷
۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۹۹
تجارت الکترونیک در دنیا
تجارت الکترونیک در دنیا
۲۶۱
فضای مجازی سرزمین فرصت ها !
فضای مجازی سرزمین فرصت ها !
۲۲۴
تغییر کسب و کارسخت است !
تغییر کسب و کارسخت است !
۱۹۲
کسب و کارها در حال نابودی ؟!
کسب و کارها در حال نابودی ؟!
۳۵۸
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۳۹۷
قیمت گذار بودن انفرادی چیست ؟
قیمت گذار بودن انفرادی چیست ؟
۱۷۷
سرگذشت قیمت مسکن
سرگذشت قیمت مسکن
۲۲۸
نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی
نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی
۱۴۹