سیاه جامگان - پرسپولیس
سیاه جامگان - پرسپولیس
۳,۴۲۲
پرسپولیس - ذوب آهن
پرسپولیس - ذوب آهن
۶,۰۴۶
صبای قم - سپاهان
صبای قم - سپاهان
۶۷۹
استقلال خوزستان - سایپا
استقلال خوزستان - سایپا
۸۷۶
سپاهان- گسترش فولاد
سپاهان- گسترش فولاد
۱,۳۸۴
پدیده - تراکتورسازی
پدیده - تراکتورسازی
۲,۵۹۸
کنفرانس خبری دیدار سایپا و نفت تهران
کنفرانس خبری دیدار سایپا و نفت تهران
۴۵۴
سایپا - نفت تهران
سایپا - نفت تهران
۱,۴۱۸
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
۱,۲۳۸
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
۱,۷۰۵
سپاهان - سایپا
سپاهان - سایپا
۵۲۵
استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
۱,۴۵۱
فولاد - تراکتورسازی
فولاد - تراکتورسازی
۲,۲۹۰
گسترش فولاد - صبای قم
گسترش فولاد - صبای قم
۹۰۷
ذوب آهن - نفت تهران
ذوب آهن - نفت تهران
۶۲۹
ماشین‌سازی‌تبریز - صنعت نفت آبادان
ماشین‌سازی‌تبریز - صنعت نفت آبادان
۹۴۵
استقلال خوزستان - ماشین‌سازی‌تبریز
استقلال خوزستان - ماشین‌سازی‌تبریز
۱,۲۷۲
صبای قم - فولادخوزستان
صبای قم - فولادخوزستان
۱,۳۰۷
تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران
تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران
۲,۶۶۵
گل سیاه جامگان مقابل تراکتورسازی ( حسین بادامکی)
گل سیاه جامگان مقابل تراکتورسازی ( حسین بادامکی)
۱,۳۹۳
سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز
سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز
۱,۴۷۰
ماشین سازی تبریز - نفت تهران
ماشین سازی تبریز - نفت تهران
۱,۷۹۴
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا - صبا
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا - صبا
۵۲۹
سایپا - صبای قم
سایپا - صبای قم
۱,۱۰۸
گسترش فولاد - سایپا
گسترش فولاد - سایپا
۹۴۲
سیاه جامگان - گسترش فولاد
سیاه جامگان - گسترش فولاد
۹۰۴
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
۱,۲۳۱
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا-فولاد
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا-فولاد
۵۱۰
ذوب آهن - صبای قم
ذوب آهن - صبای قم
۱,۳۶۵
سایپا - فولاد
سایپا - فولاد
۱,۰۶۳