رویارویی استقلال و پرسپولیس در ادوار گذشته
رویارویی استقلال و پرسپولیس در ادوار گذشته
8,083
پرسپولیس - نفت تهران
پرسپولیس - نفت تهران
8,566
گل قربانی؛ ملوان نوین - استقلال
گل قربانی؛ ملوان نوین - استقلال
4,454
گفتگو با مربی و بازیکنان ذوب آهن پس از قهرمانی
گفتگو با مربی و بازیکنان ذوب آهن پس از قهرمانی
2,140
جشن قهرمانی جام حذفی ذوب آهن
جشن قهرمانی جام حذفی ذوب آهن
2,543
پنالتی بازی استقلال - ذوب آهن
پنالتی بازی استقلال - ذوب آهن
7,724
درگیری بازیکنان در بازی استقلال - ذوب آهن
درگیری بازیکنان در بازی استقلال - ذوب آهن
3,456
گل ابراهیمی؛ استقلال - ذوب آهن
گل ابراهیمی؛ استقلال - ذوب آهن
1,904
گل به خودی رحمتی ؛ استقلال ۰-۱ ذوب آهن
گل به خودی رحمتی ؛ استقلال ۰-۱ ذوب آهن
3,247
فینال جام حذفی : استقلال - ذوب آهن
فینال جام حذفی : استقلال - ذوب آهن
9,684
جشن قهرمانی استقلال خوزستان در لیگ برتر خلیج فارس
جشن قهرمانی استقلال خوزستان در لیگ برتر خلیج فارس
7,556
وداع تلخ پرسپولیس با جام قهرمانی
وداع تلخ پرسپولیس با جام قهرمانی
18,974
گل نورالهی؛ پرسپولیس-راه آهن
گل نورالهی؛ پرسپولیس-راه آهن
7,153
گل رضائیان؛ پرسپولیس - راه آهن
گل رضائیان؛ پرسپولیس - راه آهن
5,466
پرسپولیس - راه‌آهن
پرسپولیس - راه‌آهن
17,209
استقلال - تراکتورسازی
استقلال - تراکتورسازی
28,646
پرسپولیس - نفت تهران
پرسپولیس - نفت تهران
22,241
بیهوش شدن اسماعیلی هنگام بازی مقابل فولاد
بیهوش شدن اسماعیلی هنگام بازی مقابل فولاد
7,079
استقلال - فولاد
استقلال - فولاد
9,948
هجوم هواداران به زمین بازی استقلال اهواز - پرسپولیس
هجوم هواداران به زمین بازی استقلال اهواز - پرسپولیس
14,350
گل دوم بنگستون؛ استقلال اهواز-پرسپولیس
گل دوم بنگستون؛ استقلال اهواز-پرسپولیس
8,662
گل اول بنگستون؛ استقلال اهواز-پرسپولیس
گل اول بنگستون؛ استقلال اهواز-پرسپولیس
8,261
استقلال اهواز - پرسپولیس
استقلال اهواز - پرسپولیس
11,876
کری خوانی هنرمندان سینما و تلویزیون بعد از دربی ۸۲
کری خوانی هنرمندان سینما و تلویزیون بعد از دربی ۸۲
16,136
مصاحبه با برانکو پس از برد استقلال
مصاحبه با برانکو پس از برد استقلال
11,736
گل ابراهیمی؛ پرسپولیس - استقلال
گل ابراهیمی؛ پرسپولیس - استقلال
18,776
گل مسلمان؛ پرسپولیس - استقلال
گل مسلمان؛ پرسپولیس - استقلال
21,393
گل جابر انصاری؛ پرسپولیس - استقلال
گل جابر انصاری؛ پرسپولیس - استقلال
10,327
گل رضاییان؛ پرسپولیس-استقلال
گل رضاییان؛ پرسپولیس-استقلال
17,915