مقدونیه - ایتالیا

۸۳۹

شبکه ورزش
۲۱ مهر ماه ۱۳۹۵
۱۶:۰۲
گزیده دیدار ایتالیا و سوئد
گزیده دیدار ایتالیا و سوئد
۲,۴۷۷
گل پنجم دانمارک به ایرلند توسط نیکلاس بنتنر(ضربه پنالتی)
گل پنجم دانمارک به ایرلند توسط نیکلاس بنتنر(ضربه پنالتی)
۴,۱۰۵
گل چهارم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
گل چهارم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
۱,۸۳۸
گل سوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
گل سوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
۱,۵۴۹
گل دوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
گل دوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
۱,۵۷۱
گل اول دانمارک به ایرلند توسط اندرس کریستنسن
گل اول دانمارک به ایرلند توسط اندرس کریستنسن
۱,۴۶۹
گل ایرلند به دانمارک توسط  شین دافی
گل ایرلند به دانمارک توسط شین دافی
۱,۳۲۲
ایرلند - دانمارک (دیدار برگشت)
ایرلند - دانمارک (دیدار برگشت)
۱,۲۶۷
گل دوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
گل دوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
۳,۰۴۰
گل اول استرالیا به هندوراس توسط یدیناک
گل اول استرالیا به هندوراس توسط یدیناک
۲,۳۴۹
گل سوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
گل سوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
۲,۳۲۴
گل هندوراس به استرالیا توسط فیگروا
گل هندوراس به استرالیا توسط فیگروا
۱,۹۳۲
استرالیا - هندوراس
استرالیا - هندوراس
۲,۴۱۶
ایتالیا - سوئد
ایتالیا - سوئد
۴۳,۷۸۸
یونان - کرواسی
یونان - کرواسی
۱,۷۹۷
سوییس - ایرلند شمالی
سوییس - ایرلند شمالی
۱,۸۸۴
دانمارک - ایرلند
دانمارک - ایرلند
۲,۵۳۲
سوئد - ایتالیا
سوئد - ایتالیا
۲,۹۳۰
گزیده دیدار آلمان و آذربایجان
گزیده دیدار آلمان و آذربایجان
۱,۴۱۰
گل سوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
گل سوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
۶,۵۶۲
گل دوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
گل دوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
۵,۸۸۲
گل اول آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
گل اول آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
۶,۰۰۱
گل اول اکوادور مقابل آرژانتین توسط  رناتو ایبارا
گل اول اکوادور مقابل آرژانتین توسط رناتو ایبارا
۲,۲۴۰
اکوادور - آرژانتین
اکوادور - آرژانتین
۵,۰۰۲
گل دوم هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن
گل دوم هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن
۱,۳۷۱
گل اول هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن (ضربه پنالتی)
گل اول هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن (ضربه پنالتی)
۲,۵۹۹
هلند - سوئد
هلند - سوئد
۶۷۲
گل دوم استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
گل دوم استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
۳,۷۸۴
گل اول استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
گل اول استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
۲,۴۰۲
گل اول سوریه مقابل استرالیا توسط عمر السوما
گل اول سوریه مقابل استرالیا توسط عمر السوما
۳,۰۰۳