صحبتهای علیرضا جهانبخش بعد از شکست کره

۳,۵۱۴

اکوادور - آرژانتین(ضبط شده)
اکوادور - آرژانتین(ضبط شده)
۲,۴۷۲
گل سوم برزیل مقابل شیلی توسط گابریل ژسوس
گل سوم برزیل مقابل شیلی توسط گابریل ژسوس
۱,۷۴۴
گل دوم برزیل مقابل شیلی توسط گابریل ژسوس
گل دوم برزیل مقابل شیلی توسط گابریل ژسوس
۱,۲۹۹
گل اول برزیل مقابل شیلی توسط پائولینیو
گل اول برزیل مقابل شیلی توسط پائولینیو
۱,۵۴۵
برزیل - شیلی
برزیل - شیلی
۳,۳۶۶
گل دوم پرتغال مقابل سوئیس توسط آندره سیلوا
گل دوم پرتغال مقابل سوئیس توسط آندره سیلوا
۵,۱۹۹
گل اول پرتغال مقابل سوئیس توسط گل به خودی یوهان ژورو
گل اول پرتغال مقابل سوئیس توسط گل به خودی یوهان ژورو
۳,۵۱۷
پرتغال - سوئیس
پرتغال - سوئیس
۵,۵۴۳
گل اول فرانسه مقابل بلغارستان توسط  بلیز ماتوئیدی
گل اول فرانسه مقابل بلغارستان توسط بلیز ماتوئیدی
۲,۲۴۸
بلغارستان - فرانسه
بلغارستان - فرانسه
۹۹۷
گل اول مقدونیه مقابل ایتالیا توسط  الکساندر تروخوفسکی
گل اول مقدونیه مقابل ایتالیا توسط الکساندر تروخوفسکی
۲۸,۶۵۴
گل اول ایتالیا مقابل مقدونیه توسط  جورجیو کیلینی
گل اول ایتالیا مقابل مقدونیه توسط جورجیو کیلینی
۱۰,۷۶۰
ایتالیا - مقدونیه
ایتالیا - مقدونیه
۷,۱۰۱
گل اول انگلیس مقابل اسلوونی توسط  هری کین
گل اول انگلیس مقابل اسلوونی توسط هری کین
۸۴۵
انگلیس - اسلوونی
انگلیس - اسلوونی
۳,۳۸۵
گل دوم ایران مقابل توگو(کریم انصاری فر) - بازی دوستانه
گل دوم ایران مقابل توگو(کریم انصاری فر) - بازی دوستانه
۳۲,۶۱۹
گل اول ایران مقابل توگو (کریم انصاری فر) - بازی دوستانه
گل اول ایران مقابل توگو (کریم انصاری فر) - بازی دوستانه
۱۲,۳۳۰
بازی دوستانه ایران - توگو
بازی دوستانه ایران - توگو
۱۷,۵۱۸
لیختن اشتاین - اسپانیا
لیختن اشتاین - اسپانیا
۷,۱۶۲
گل دوم سوریه مقابل ایران ( عمر السوما )
گل دوم سوریه مقابل ایران ( عمر السوما )
۱۵,۹۲۱
گل دوم ایران مقابل سوریه ( سردار آزمون )
گل دوم ایران مقابل سوریه ( سردار آزمون )
۱۵,۶۸۳
گل اول ایران مقابل سوریه ( سردار آزمون )
گل اول ایران مقابل سوریه ( سردار آزمون )
۱۲,۵۲۰
گل اول سوریه مقابل ایران ( تامر حاج)
گل اول سوریه مقابل ایران ( تامر حاج)
۱۳,۰۳۶
ورود اتوبوس تیم ملی
ورود اتوبوس تیم ملی
۶,۰۹۸
ایران - سوریه
ایران - سوریه
۲۸,۵۷۰
مجارستان - پرتغال
مجارستان - پرتغال
۳,۸۷۰
اسپانیا - ایتالیا
اسپانیا - ایتالیا
۳,۴۸۷
فرانسه - هلند
فرانسه - هلند
۲,۳۰۶
صحنه اخراج سعید عزت اللهی
صحنه اخراج سعید عزت اللهی
۱۴,۲۳۶
ایران - کره جنوبی
ایران - کره جنوبی
۳۷,۴۶۶