نظر پیشکسوتان فوتبال درباره بازی ایران-کره

۲,۱۵۵

اکوادور - آرژانتین(ضبط شده)
اکوادور - آرژانتین(ضبط شده)
۲,۴۶۷
گل سوم برزیل مقابل شیلی توسط گابریل ژسوس
گل سوم برزیل مقابل شیلی توسط گابریل ژسوس
۱,۷۴۳
گل دوم برزیل مقابل شیلی توسط گابریل ژسوس
گل دوم برزیل مقابل شیلی توسط گابریل ژسوس
۱,۲۹۶
گل اول برزیل مقابل شیلی توسط پائولینیو
گل اول برزیل مقابل شیلی توسط پائولینیو
۱,۵۴۱
برزیل - شیلی
برزیل - شیلی
۳,۳۶۵
گل دوم پرتغال مقابل سوئیس توسط آندره سیلوا
گل دوم پرتغال مقابل سوئیس توسط آندره سیلوا
۵,۱۹۵
گل اول پرتغال مقابل سوئیس توسط گل به خودی یوهان ژورو
گل اول پرتغال مقابل سوئیس توسط گل به خودی یوهان ژورو
۳,۵۱۴
پرتغال - سوئیس
پرتغال - سوئیس
۵,۵۳۶
گل اول فرانسه مقابل بلغارستان توسط  بلیز ماتوئیدی
گل اول فرانسه مقابل بلغارستان توسط بلیز ماتوئیدی
۲,۲۴۸
بلغارستان - فرانسه
بلغارستان - فرانسه
۹۹۶
گل اول مقدونیه مقابل ایتالیا توسط  الکساندر تروخوفسکی
گل اول مقدونیه مقابل ایتالیا توسط الکساندر تروخوفسکی
۲۸,۶۵۳
گل اول ایتالیا مقابل مقدونیه توسط  جورجیو کیلینی
گل اول ایتالیا مقابل مقدونیه توسط جورجیو کیلینی
۱۰,۷۵۸
ایتالیا - مقدونیه
ایتالیا - مقدونیه
۷,۱۰۱
گل اول انگلیس مقابل اسلوونی توسط  هری کین
گل اول انگلیس مقابل اسلوونی توسط هری کین
۸۴۳
انگلیس - اسلوونی
انگلیس - اسلوونی
۳,۳۸۵
گل دوم ایران مقابل توگو(کریم انصاری فر) - بازی دوستانه
گل دوم ایران مقابل توگو(کریم انصاری فر) - بازی دوستانه
۳۲,۶۱۷
گل اول ایران مقابل توگو (کریم انصاری فر) - بازی دوستانه
گل اول ایران مقابل توگو (کریم انصاری فر) - بازی دوستانه
۱۲,۳۳۰
بازی دوستانه ایران - توگو
بازی دوستانه ایران - توگو
۱۷,۵۱۴
لیختن اشتاین - اسپانیا
لیختن اشتاین - اسپانیا
۷,۱۶۱
گل دوم سوریه مقابل ایران ( عمر السوما )
گل دوم سوریه مقابل ایران ( عمر السوما )
۱۵,۹۱۵
گل دوم ایران مقابل سوریه ( سردار آزمون )
گل دوم ایران مقابل سوریه ( سردار آزمون )
۱۵,۶۸۲
گل اول ایران مقابل سوریه ( سردار آزمون )
گل اول ایران مقابل سوریه ( سردار آزمون )
۱۲,۵۱۹
گل اول سوریه مقابل ایران ( تامر حاج)
گل اول سوریه مقابل ایران ( تامر حاج)
۱۳,۰۳۶
ورود اتوبوس تیم ملی
ورود اتوبوس تیم ملی
۶,۰۹۸
ایران - سوریه
ایران - سوریه
۲۸,۵۶۹
مجارستان - پرتغال
مجارستان - پرتغال
۳,۸۶۹
اسپانیا - ایتالیا
اسپانیا - ایتالیا
۳,۴۸۵
فرانسه - هلند
فرانسه - هلند
۲,۳۰۴
صحنه اخراج سعید عزت اللهی
صحنه اخراج سعید عزت اللهی
۱۴,۲۳۳
ایران - کره جنوبی
ایران - کره جنوبی
۳۷,۴۶۲