مصاحبه با قاضی و نصرتی پس از بازی نفت تهران - ماشین سازی تبریز

۸۱۸

شبکه ورزش
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵
۱۹:۳۱
سیاه جامگان - پرسپولیس
سیاه جامگان - پرسپولیس
۴,۰۰۰
پرسپولیس - ذوب آهن
پرسپولیس - ذوب آهن
۶,۶۷۳
صبای قم - سپاهان
صبای قم - سپاهان
۱,۰۲۲
استقلال خوزستان - سایپا
استقلال خوزستان - سایپا
۱,۱۸۴
سپاهان- گسترش فولاد
سپاهان- گسترش فولاد
۱,۶۵۱
پدیده - تراکتورسازی
پدیده - تراکتورسازی
۲,۸۷۳
کنفرانس خبری دیدار سایپا و نفت تهران
کنفرانس خبری دیدار سایپا و نفت تهران
۶۹۷
سایپا - نفت تهران
سایپا - نفت تهران
۱,۶۹۴
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
۱,۵۹۰
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
۱,۹۸۵
سپاهان - سایپا
سپاهان - سایپا
۷۷۳
استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
۱,۷۲۰
فولاد - تراکتورسازی
فولاد - تراکتورسازی
۲,۵۵۵
گسترش فولاد - صبای قم
گسترش فولاد - صبای قم
۱,۱۵۱
ذوب آهن - نفت تهران
ذوب آهن - نفت تهران
۸۴۲
ماشین‌سازی‌تبریز - صنعت نفت آبادان
ماشین‌سازی‌تبریز - صنعت نفت آبادان
۱,۱۶۹
استقلال خوزستان - ماشین‌سازی‌تبریز
استقلال خوزستان - ماشین‌سازی‌تبریز
۱,۴۹۱
صبای قم - فولادخوزستان
صبای قم - فولادخوزستان
۱,۵۱۹
تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران
تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران
۳,۱۹۹
گل سیاه جامگان مقابل تراکتورسازی ( حسین بادامکی)
گل سیاه جامگان مقابل تراکتورسازی ( حسین بادامکی)
۱,۶۱۲
سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز
سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز
۱,۶۹۷
ماشین سازی تبریز - نفت تهران
ماشین سازی تبریز - نفت تهران
۲,۰۴۳
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا - صبا
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا - صبا
۷۲۵
سایپا - صبای قم
سایپا - صبای قم
۱,۳۳۱
گسترش فولاد - سایپا
گسترش فولاد - سایپا
۱,۲۲۷
سیاه جامگان - گسترش فولاد
سیاه جامگان - گسترش فولاد
۱,۱۴۲
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
۱,۴۵۶
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا-فولاد
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا-فولاد
۷۲۹
ذوب آهن - صبای قم
ذوب آهن - صبای قم
۱,۶۱۷
سایپا - فولاد
سایپا - فولاد
۱,۲۹۶