گل دوم طارمی؛ سپاهان - پرسپولیس

۱۲,۶۰۷

شبکه ۳
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵
۱۹:۰۲
تراکتورسازی - نفت تهران
تراکتورسازی - نفت تهران
۳,۹۰۳
استقلال _ سپاهان
استقلال _ سپاهان
۷,۴۳۷
پدیده - استقلال
پدیده - استقلال
۷,۲۸۱
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
۳,۰۶۰
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۱۱,۷۷۰
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
۱۷,۲۳۵
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
۱۴,۹۹۰
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
۱۱,۴۹۰
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
۱۶,۴۳۲
پرسپولیس - پدیده
پرسپولیس - پدیده
۱۸,۶۲۷
استقلال - صبای قم
استقلال - صبای قم
۶,۸۸۰
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
۸,۸۳۰
گسترش فولاد - استقلال
گسترش فولاد - استقلال
۹,۰۶۵
پرسپولیس - پیکان
پرسپولیس - پیکان
۱۴,۲۲۱
استقلال - فولاد
استقلال - فولاد
۳,۸۰۶
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
۳,۶۳۹
پرسپولیس - استقلال خوزستان
پرسپولیس - استقلال خوزستان
۱۲,۳۸۶
سایپا - استقلال
سایپا - استقلال
۹,۷۳۰
نفت تهران - پرسپولیس
نفت تهران - پرسپولیس
۱۸,۳۱۶
استقلال - سیاه جامگان
استقلال - سیاه جامگان
۶,۴۱۱
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
۱۵,۴۸۴
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
۹,۹۵۳
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
۲۱,۰۶۵
پرسپولیس - سپاهان
پرسپولیس - سپاهان
۱۶,۸۰۹
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
۸,۴۸۳
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
۹,۵۸۱
ذوب آهن - استقلال
ذوب آهن - استقلال
۱۰,۰۰۲
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
۹,۶۱۴
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
۱۴,۱۸۲
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
۱۵,۵۰۵