تراکتورسازی - نفت تهران
تراکتورسازی - نفت تهران
۳,۸۹۴
استقلال _ سپاهان
استقلال _ سپاهان
۷,۳۹۴
پدیده - استقلال
پدیده - استقلال
۷,۲۷۲
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
۳,۰۵۲
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۱۱,۷۵۸
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
۱۷,۲۳۱
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
۱۴,۹۷۳
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
۱۱,۴۸۵
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
۱۶,۴۰۵
پرسپولیس - پدیده
پرسپولیس - پدیده
۱۸,۶۱۸
استقلال - صبای قم
استقلال - صبای قم
۶,۸۶۴
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
۸,۸۲۶
گسترش فولاد - استقلال
گسترش فولاد - استقلال
۹,۰۶۳
پرسپولیس - پیکان
پرسپولیس - پیکان
۱۴,۱۹۹
استقلال - فولاد
استقلال - فولاد
۳,۸۰۲
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
۳,۶۳۵
پرسپولیس - استقلال خوزستان
پرسپولیس - استقلال خوزستان
۱۲,۳۶۶
سایپا - استقلال
سایپا - استقلال
۹,۷۳۰
نفت تهران - پرسپولیس
نفت تهران - پرسپولیس
۱۸,۳۰۹
استقلال - سیاه جامگان
استقلال - سیاه جامگان
۶,۴۰۹
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
۱۵,۴۸۱
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
۹,۹۴۶
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
۲۱,۰۲۸
پرسپولیس - سپاهان
پرسپولیس - سپاهان
۱۶,۷۷۸
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
۸,۴۸۲
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
۹,۵۷۹
ذوب آهن - استقلال
ذوب آهن - استقلال
۱۰,۰۰۰
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
۹,۶۱۴
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
۱۴,۱۷۵
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
۱۵,۴۹۴