سیاه جامگان - پرسپولیس
سیاه جامگان - پرسپولیس
۳,۹۸۲
پرسپولیس - ذوب آهن
پرسپولیس - ذوب آهن
۶,۶۴۹
صبای قم - سپاهان
صبای قم - سپاهان
۱,۰۱۸
استقلال خوزستان - سایپا
استقلال خوزستان - سایپا
۱,۱۷۶
سپاهان- گسترش فولاد
سپاهان- گسترش فولاد
۱,۶۴۶
پدیده - تراکتورسازی
پدیده - تراکتورسازی
۲,۸۷۰
کنفرانس خبری دیدار سایپا و نفت تهران
کنفرانس خبری دیدار سایپا و نفت تهران
۶۹۵
سایپا - نفت تهران
سایپا - نفت تهران
۱,۶۹۱
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
۱,۵۶۵
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
۱,۹۷۹
سپاهان - سایپا
سپاهان - سایپا
۷۶۷
استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
۱,۷۱۳
فولاد - تراکتورسازی
فولاد - تراکتورسازی
۲,۵۵۳
گسترش فولاد - صبای قم
گسترش فولاد - صبای قم
۱,۱۵۰
ذوب آهن - نفت تهران
ذوب آهن - نفت تهران
۸۴۱
ماشین‌سازی‌تبریز - صنعت نفت آبادان
ماشین‌سازی‌تبریز - صنعت نفت آبادان
۱,۱۶۸
استقلال خوزستان - ماشین‌سازی‌تبریز
استقلال خوزستان - ماشین‌سازی‌تبریز
۱,۴۸۹
صبای قم - فولادخوزستان
صبای قم - فولادخوزستان
۱,۵۱۸
تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران
تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران
۳,۱۹۷
گل سیاه جامگان مقابل تراکتورسازی ( حسین بادامکی)
گل سیاه جامگان مقابل تراکتورسازی ( حسین بادامکی)
۱,۶۱۱
سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز
سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز
۱,۶۹۵
ماشین سازی تبریز - نفت تهران
ماشین سازی تبریز - نفت تهران
۲,۰۴۱
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا - صبا
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا - صبا
۷۲۵
سایپا - صبای قم
سایپا - صبای قم
۱,۳۲۹
گسترش فولاد - سایپا
گسترش فولاد - سایپا
۱,۲۲۱
سیاه جامگان - گسترش فولاد
سیاه جامگان - گسترش فولاد
۱,۱۴۱
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
۱,۴۵۶
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا-فولاد
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا-فولاد
۷۲۸
ذوب آهن - صبای قم
ذوب آهن - صبای قم
۱,۶۱۷
سایپا - فولاد
سایپا - فولاد
۱,۲۹۶