گل امید ابراهیمی؛ استقلال - ذوب آهن

۴,۱۲۷

شبکه ۳
۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۵
۲۰:۱۴
تراکتورسازی - نفت تهران
تراکتورسازی - نفت تهران
۳,۹۰۴
استقلال _ سپاهان
استقلال _ سپاهان
۷,۴۴۳
پدیده - استقلال
پدیده - استقلال
۷,۲۸۴
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
۳,۰۶۱
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۱۱,۷۷۱
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
۱۷,۲۳۶
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
۱۴,۹۹۶
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
۱۱,۴۹۵
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
۱۶,۴۳۹
پرسپولیس - پدیده
پرسپولیس - پدیده
۱۸,۶۳۵
استقلال - صبای قم
استقلال - صبای قم
۶,۸۸۲
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
۸,۸۳۲
گسترش فولاد - استقلال
گسترش فولاد - استقلال
۹,۰۶۵
پرسپولیس - پیکان
پرسپولیس - پیکان
۱۴,۲۲۳
استقلال - فولاد
استقلال - فولاد
۳,۸۰۸
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
۳,۶۴۰
پرسپولیس - استقلال خوزستان
پرسپولیس - استقلال خوزستان
۱۲,۳۹۲
سایپا - استقلال
سایپا - استقلال
۹,۷۳۰
نفت تهران - پرسپولیس
نفت تهران - پرسپولیس
۱۸,۳۱۸
استقلال - سیاه جامگان
استقلال - سیاه جامگان
۶,۴۱۱
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
۱۵,۴۸۴
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
۹,۹۵۴
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
۲۱,۰۷۶
پرسپولیس - سپاهان
پرسپولیس - سپاهان
۱۶,۸۱۲
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
۸,۴۸۳
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
۹,۵۸۱
ذوب آهن - استقلال
ذوب آهن - استقلال
۱۰,۰۰۲
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
۹,۶۱۴
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
۱۴,۱۸۲
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
۱۵,۵۰۸