تراکتورسازی - نفت تهران
تراکتورسازی - نفت تهران
۳,۸۹۹
استقلال _ سپاهان
استقلال _ سپاهان
۷,۴۱۸
پدیده - استقلال
پدیده - استقلال
۷,۲۷۹
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
۳,۰۵۵
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۱۱,۷۶۵
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
۱۷,۲۳۱
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
۱۴,۹۸۱
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
۱۱,۴۸۸
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
۱۶,۴۱۷
پرسپولیس - پدیده
پرسپولیس - پدیده
۱۸,۶۲۱
استقلال - صبای قم
استقلال - صبای قم
۶,۸۷۶
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
۸,۸۲۷
گسترش فولاد - استقلال
گسترش فولاد - استقلال
۹,۰۶۴
پرسپولیس - پیکان
پرسپولیس - پیکان
۱۴,۲۰۵
استقلال - فولاد
استقلال - فولاد
۳,۸۰۴
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
۳,۶۳۶
پرسپولیس - استقلال خوزستان
پرسپولیس - استقلال خوزستان
۱۲,۳۷۴
سایپا - استقلال
سایپا - استقلال
۹,۷۳۰
نفت تهران - پرسپولیس
نفت تهران - پرسپولیس
۱۸,۳۱۳
استقلال - سیاه جامگان
استقلال - سیاه جامگان
۶,۴۱۱
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
۱۵,۴۸۴
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
۹,۹۵۱
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
۲۱,۰۴۵
پرسپولیس - سپاهان
پرسپولیس - سپاهان
۱۶,۷۹۰
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
۸,۴۸۳
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
۹,۵۸۰
ذوب آهن - استقلال
ذوب آهن - استقلال
۱۰,۰۰۲
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
۹,۶۱۴
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
۱۴,۱۷۸
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
۱۵,۴۹۷