فوت بهمن گلبارنژاد به دلیل سانحه در دوچرخه سواری پارالمپیک

۲,۴۴۷

شبکه ۳
۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۵
۲۳:۵۳
مراسم اهدای مدال طلا به سرو قامتان پارالمپیک ایران
مراسم اهدای مدال طلا به سرو قامتان پارالمپیک ایران
۲,۰۱۱
والیبال نشسته : ایران - بوسنی
والیبال نشسته : ایران - بوسنی
۲,۵۷۵
ساره جوانمردی:این‌ دو طلا‌ انگیزم‌ را دوبرابر‌ می‌کند
ساره جوانمردی:این‌ دو طلا‌ انگیزم‌ را دوبرابر‌ می‌کند
۴۶۷
روز یازدهم
روز یازدهم
۵۹۲
فینال فوتبال ۵ نفره : ایران - برزیل
فینال فوتبال ۵ نفره : ایران - برزیل
۲,۵۲۲
روز دهم
روز دهم
۶۶۲
حواشی وزنه برداری سیامند رحمان
حواشی وزنه برداری سیامند رحمان
۱,۷۹۷
حواشی مسابقه والیبال نشسته ایران-اوکراین در پارالمپیک
حواشی مسابقه والیبال نشسته ایران-اوکراین در پارالمپیک
۸۴۴
روز هشتم
روز هشتم
۶۰۳
مراسم اهدای مدال طلا سیامند رحمان در وزنه برداری
مراسم اهدای مدال طلا سیامند رحمان در وزنه برداری
۲,۵۸۹
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : مدال طلا و رکوردشکنی سیامند رحمان
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : مدال طلا و رکوردشکنی سیامند رحمان
۵,۹۶۶
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : سیامند رحمان- حرکت دوم ( ۳۰۰کیلوگرم)
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : سیامند رحمان- حرکت دوم ( ۳۰۰کیلوگرم)
۳,۴۱۲
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : سیامند رحمان- حرکت اول ( ۲۷۰کیلوگرم)
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : سیامند رحمان- حرکت اول ( ۲۷۰کیلوگرم)
۲,۵۳۸
وزنه برداری - وزن ۱۰۷+ کیلوگرم
وزنه برداری - وزن ۱۰۷+ کیلوگرم
۲,۰۷۱
روز هفتم
روز هفتم
۵۷۸
حواشی رقابت خالوندی و حیدری در پرتاب نیزه
حواشی رقابت خالوندی و حیدری در پرتاب نیزه
۶۹۰
نگاهی به رقابت فرزین و کسب مدال طلا وزنه برداری
نگاهی به رقابت فرزین و کسب مدال طلا وزنه برداری
۸۴۵
روز ششم
روز ششم
۴۴۲
اردوی آماده‌سازی تیم پارالمپیکی والیبال نشسته پیش از اعزام به ریو
اردوی آماده‌سازی تیم پارالمپیکی والیبال نشسته پیش از اعزام به ریو
۶۰۲
گزیده مراسم افتتاحیه پارالمپیک ۲۰۱۶ - ریو
گزیده مراسم افتتاحیه پارالمپیک ۲۰۱۶ - ریو
۷۵۰