روز ششم

۴۴۱

شبکه ۳
۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۵
۱۷:۲۹
مراسم اهدای مدال طلا به سرو قامتان پارالمپیک ایران
مراسم اهدای مدال طلا به سرو قامتان پارالمپیک ایران
۲,۰۰۱
والیبال نشسته : ایران - بوسنی
والیبال نشسته : ایران - بوسنی
۲,۵۶۲
ساره جوانمردی:این‌ دو طلا‌ انگیزم‌ را دوبرابر‌ می‌کند
ساره جوانمردی:این‌ دو طلا‌ انگیزم‌ را دوبرابر‌ می‌کند
۴۶۷
روز یازدهم
روز یازدهم
۵۷۸
فینال فوتبال ۵ نفره : ایران - برزیل
فینال فوتبال ۵ نفره : ایران - برزیل
۲,۵۱۷
فوت بهمن گلبارنژاد به دلیل سانحه در دوچرخه سواری پارالمپیک
فوت بهمن گلبارنژاد به دلیل سانحه در دوچرخه سواری پارالمپیک
۲,۴۳۵
روز دهم
روز دهم
۶۵۱
حواشی وزنه برداری سیامند رحمان
حواشی وزنه برداری سیامند رحمان
۱,۷۸۰
حواشی مسابقه والیبال نشسته ایران-اوکراین در پارالمپیک
حواشی مسابقه والیبال نشسته ایران-اوکراین در پارالمپیک
۸۳۱
روز هشتم
روز هشتم
۵۹۲
مراسم اهدای مدال طلا سیامند رحمان در وزنه برداری
مراسم اهدای مدال طلا سیامند رحمان در وزنه برداری
۲,۵۷۷
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : مدال طلا و رکوردشکنی سیامند رحمان
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : مدال طلا و رکوردشکنی سیامند رحمان
۵,۹۴۹
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : سیامند رحمان- حرکت دوم ( ۳۰۰کیلوگرم)
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : سیامند رحمان- حرکت دوم ( ۳۰۰کیلوگرم)
۳,۴۰۲
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : سیامند رحمان- حرکت اول ( ۲۷۰کیلوگرم)
وزنه برداری ۱۰۷+کیلوگرم : سیامند رحمان- حرکت اول ( ۲۷۰کیلوگرم)
۲,۵۲۸
وزنه برداری - وزن ۱۰۷+ کیلوگرم
وزنه برداری - وزن ۱۰۷+ کیلوگرم
۲,۰۵۹
روز هفتم
روز هفتم
۵۶۷
حواشی رقابت خالوندی و حیدری در پرتاب نیزه
حواشی رقابت خالوندی و حیدری در پرتاب نیزه
۶۷۹
نگاهی به رقابت فرزین و کسب مدال طلا وزنه برداری
نگاهی به رقابت فرزین و کسب مدال طلا وزنه برداری
۸۳۴
اردوی آماده‌سازی تیم پارالمپیکی والیبال نشسته پیش از اعزام به ریو
اردوی آماده‌سازی تیم پارالمپیکی والیبال نشسته پیش از اعزام به ریو
۵۹۰
گزیده مراسم افتتاحیه پارالمپیک ۲۰۱۶ - ریو
گزیده مراسم افتتاحیه پارالمپیک ۲۰۱۶ - ریو
۷۳۸