سیاه جامگان - پرسپولیس
سیاه جامگان - پرسپولیس
۳,۴۱۵
پرسپولیس - ذوب آهن
پرسپولیس - ذوب آهن
۶,۰۴۱
صبای قم - سپاهان
صبای قم - سپاهان
۶۷۷
استقلال خوزستان - سایپا
استقلال خوزستان - سایپا
۸۶۹
سپاهان- گسترش فولاد
سپاهان- گسترش فولاد
۱,۳۸۰
پدیده - تراکتورسازی
پدیده - تراکتورسازی
۲,۵۹۶
کنفرانس خبری دیدار سایپا و نفت تهران
کنفرانس خبری دیدار سایپا و نفت تهران
۴۵۳
سایپا - نفت تهران
سایپا - نفت تهران
۱,۴۱۳
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
ذوب آهن - صنعت نفت آبادان
۱,۲۳۶
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
۱,۷۰۰
سپاهان - سایپا
سپاهان - سایپا
۵۲۲
استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان
۱,۴۴۳
فولاد - تراکتورسازی
فولاد - تراکتورسازی
۲,۲۸۶
گسترش فولاد - صبای قم
گسترش فولاد - صبای قم
۹۰۳
ذوب آهن - نفت تهران
ذوب آهن - نفت تهران
۶۲۵
ماشین‌سازی‌تبریز - صنعت نفت آبادان
ماشین‌سازی‌تبریز - صنعت نفت آبادان
۹۴۱
استقلال خوزستان - ماشین‌سازی‌تبریز
استقلال خوزستان - ماشین‌سازی‌تبریز
۱,۲۶۹
صبای قم - فولادخوزستان
صبای قم - فولادخوزستان
۱,۳۰۲
تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران
تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران
۲,۶۶۱
گل سیاه جامگان مقابل تراکتورسازی ( حسین بادامکی)
گل سیاه جامگان مقابل تراکتورسازی ( حسین بادامکی)
۱,۳۹۱
سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز
سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز
۱,۴۶۸
ماشین سازی تبریز - نفت تهران
ماشین سازی تبریز - نفت تهران
۱,۷۹۱
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا - صبا
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا - صبا
۵۲۶
سایپا - صبای قم
سایپا - صبای قم
۱,۱۰۲
گسترش فولاد - سایپا
گسترش فولاد - سایپا
۹۳۴
سیاه جامگان - گسترش فولاد
سیاه جامگان - گسترش فولاد
۸۹۹
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
صنعت نفت آبادان - نفت تهران
۱,۲۲۸
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا-فولاد
کنفرانس خبری مربیان بعد از بازی سایپا-فولاد
۵۰۵
ذوب آهن - صبای قم
ذوب آهن - صبای قم
۱,۳۶۱
سایپا - فولاد
سایپا - فولاد
۱,۰۵۸