۳ مرداد ۱۳۹۵

۹۰۷

شبکه ۱
3 مرداد ماه 1395
23:16
تحریم دلیلی برای پیشرفت !
تحریم دلیلی برای پیشرفت !
۳۴۳
اثر مثبت تحریم ها بر صنعت لوازم خانگی !
اثر مثبت تحریم ها بر صنعت لوازم خانگی !
۲۷۵
قیمت گران محصولات خانگی ایرانی !
قیمت گران محصولات خانگی ایرانی !
۲۳۴
وظیفه هر ایرانی خرید محصول ایرانی !
وظیفه هر ایرانی خرید محصول ایرانی !
۱۷۴
مشکلات بعد از تحریم صنعت خودرو !
مشکلات بعد از تحریم صنعت خودرو !
۱۶۱
۴ آذر ۱۳۹۹
۴ آذر ۱۳۹۹
۳۳۴
آیا ما دچار سیاست گذاری غلط هستیم ؟
آیا ما دچار سیاست گذاری غلط هستیم ؟
۵۴۲
چطور نمی شود جلوی قاچاق را گرفت ؟
چطور نمی شود جلوی قاچاق را گرفت ؟
۵۸۲
ماجرای تورم تا کی ادامه دارد ؟
ماجرای تورم تا کی ادامه دارد ؟
۴۷۷
از کارتل های مواد مخدر تا قاچاق کالا !
از کارتل های مواد مخدر تا قاچاق کالا !
۲۷۱
روش دور زدن برای گرفتن کارت بازرگانی !
روش دور زدن برای گرفتن کارت بازرگانی !
2,579
متخلفین کارشان را می کنند !
متخلفین کارشان را می کنند !
۳۰۳
صدور کارت بازرگانی بدون نیاز به حضور !
صدور کارت بازرگانی بدون نیاز به حضور !
۱۷۹
شرایط صدور کارت بازرگانی
شرایط صدور کارت بازرگانی
۲۲۵
۲ آذر ۱۳۹۹
۲ آذر ۱۳۹۹
۳۳۱
واقعیت کسری بودجه دولت چیست؟
واقعیت کسری بودجه دولت چیست؟
۵۴۱
ساختار بودجه چگونه عمل میکند ؟
ساختار بودجه چگونه عمل میکند ؟
۲۷۰
دخالت در تجارت مردم ؟
دخالت در تجارت مردم ؟
۲۲۸
چرا نوسان قیمت دلار روی زندگی مردم تاثیر می گذارد؟
چرا نوسان قیمت دلار روی زندگی مردم تاثیر می گذارد؟
۲۴۷
علت گرانی چاپ بی رویه پول است !
علت گرانی چاپ بی رویه پول است !
۲۶۷
چرا روی قیمت ها نظارت نیست؟
چرا روی قیمت ها نظارت نیست؟
۲۴۳
۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۷ آبان ۱۳۹۹
۳۱۸
تجارت الکترونیک در دنیا
تجارت الکترونیک در دنیا
۲۷۲
فضای مجازی سرزمین فرصت ها !
فضای مجازی سرزمین فرصت ها !
۲۳۷
تغییر کسب و کارسخت است !
تغییر کسب و کارسخت است !
۲۰۱
کسب و کارها در حال نابودی ؟!
کسب و کارها در حال نابودی ؟!
۳۷۸
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۴۱۵
قیمت گذار بودن انفرادی چیست ؟
قیمت گذار بودن انفرادی چیست ؟
۱۸۱
سرگذشت قیمت مسکن
سرگذشت قیمت مسکن
۲۳۶
نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی
نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی
۱۵۵