تراکتورسازی - نفت تهران
تراکتورسازی - نفت تهران
۳,۰۸۵
استقلال _ سپاهان
استقلال _ سپاهان
۶,۱۲۴
پدیده - استقلال
پدیده - استقلال
۶,۵۵۷
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
۲,۵۲۱
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۱۰,۹۹۱
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
۱۶,۷۶۶
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
۱۴,۵۰۱
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
۱۱,۱۱۰
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
۱۵,۵۰۲
پرسپولیس - پدیده
پرسپولیس - پدیده
۱۸,۱۳۱
استقلال - صبای قم
استقلال - صبای قم
۶,۲۱۸
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
۸,۴۰۵
گسترش فولاد - استقلال
گسترش فولاد - استقلال
۸,۶۹۷
پرسپولیس - پیکان
پرسپولیس - پیکان
۱۳,۶۷۶
استقلال - فولاد
استقلال - فولاد
۳,۴۲۹
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
۳,۲۱۵
پرسپولیس - استقلال خوزستان
پرسپولیس - استقلال خوزستان
۱۱,۴۵۹
سایپا - استقلال
سایپا - استقلال
۹,۷۳۰
نفت تهران - پرسپولیس
نفت تهران - پرسپولیس
۱۸,۰۱۰
استقلال - سیاه جامگان
استقلال - سیاه جامگان
۶,۰۵۵
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
۱۵,۱۲۴
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
۹,۵۷۴
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
۱۹,۹۵۹
پرسپولیس - سپاهان
پرسپولیس - سپاهان
۱۵,۹۷۸
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
۸,۲۳۴
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
۹,۳۳۰
ذوب آهن - استقلال
ذوب آهن - استقلال
۹,۷۲۶
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
۹,۳۵۶
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
۱۳,۷۶۲
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
۱۴,۹۷۲