قسمت ۶۰ - آدم لوده

۱,۲۳۹

شبکه نمایش
۳ مرداد ماه ۱۳۹۵
۲۲:۲۹
قسمت ۶۱ - پیشخدمت مهربان
قسمت ۶۱ - پیشخدمت مهربان
۱,۱۵۳
قسمت ۶۲ ـ وسط حرفم نپر
قسمت ۶۲ ـ وسط حرفم نپر
۱,۱۴۱
قسمت ۶۳ - راز آقای بلانچارد
قسمت ۶۳ - راز آقای بلانچارد
۱,۱۸۹
قسمت ۶۴ - گوش کنید ،گوش کنید
قسمت ۶۴ - گوش کنید ،گوش کنید
۷۸۷
قسمت ۶۵ - شب محاکمه
قسمت ۶۵ - شب محاکمه
۸۲۲
قسمت ۶۶ - روزی روزگاری پیرزنی
قسمت ۶۶ - روزی روزگاری پیرزنی
۱,۱۵۳
قسمت ۶۷ - عنصر پنهان
قسمت ۶۷ - عنصر پنهان
۸۶۴
قسمت ۶۸ - با محبت بکش
قسمت ۶۸ - با محبت بکش
۹۰۱
قسمت ۶۹ -  قتل فی البداهه
قسمت ۶۹ - قتل فی البداهه
۱,۱۴۶
قسمت ۷۰ - پیشگویی پستی
قسمت ۷۰ - پیشگویی پستی
۱,۰۵۲
قسمت ۷۱ - و بیابان هم به گل خواهد نشست
قسمت ۷۱ - و بیابان هم به گل خواهد نشست
۱,۱۵۹
قسمت ۷۲ - خط مشترک
قسمت ۷۲ - خط مشترک
۱,۰۶۶
قسمت ۷۳ - شیوه بلسینگتون
قسمت ۷۳ - شیوه بلسینگتون
۱,۶۳۴
قسمت ۷۴ ـ روز شلیک گلوله
قسمت ۷۴ ـ روز شلیک گلوله
۱,۶۹۸
قسمت ۷۵ - غذای مخصوص
قسمت ۷۵ - غذای مخصوص
۲,۱۸۵
زمان پخش : به زودی از شبکه نمایش
زمان پخش : به زودی از شبکه نمایش
۱,۵۳۳
زمان پخش : از ۲۶ اردیبهشت هر شب ساعت ۲۲:۳۰
زمان پخش : از ۲۶ اردیبهشت هر شب ساعت ۲۲:۳۰
۷۲۶
قسمت ۱ - انتقام
قسمت ۱ - انتقام
۳,۸۲۳
قسمت ۲ - دلهره
قسمت ۲ - دلهره
۳,۴۱۴
قسمت ۳ - تهدید تو خالی
قسمت ۳ - تهدید تو خالی
۱,۳۳۸
قسمت ۴ - زنده برنگرد
قسمت ۴ - زنده برنگرد
۱,۲۸۶
قسمت ۵ - ناپدید شدن
قسمت ۵ - ناپدید شدن
۱,۱۹۳
قسمت ۶ - فروپاشی
قسمت ۶ - فروپاشی
۱,۶۳۰
قسمت ۷ -دست نیافتنی
قسمت ۷ -دست نیافتنی
۱,۰۴۷
قسمت ۸ - گلدان چینی
قسمت ۸ - گلدان چینی
۱,۲۷۶
قسمت ۹ ـ گلوله ای برای بالدوین
قسمت ۹ ـ گلوله ای برای بالدوین
۱,۶۳۲
قسمت ۱۰ - مجوز برای عبور
قسمت ۱۰ - مجوز برای عبور
۱,۴۴۲
قسمت ۱۱ -در جستجوی مرگ
قسمت ۱۱ -در جستجوی مرگ
۱,۲۶۶
قسمت ۱۲ -خواهر بزرگتر
قسمت ۱۲ -خواهر بزرگتر
۱,۳۸۳
قسمت ۱۳ - بازگشت برای سال نو
قسمت ۱۳ - بازگشت برای سال نو
۱,۸۵۲
قسمت ۱۴ - قتل بی نقص
قسمت ۱۴ - قتل بی نقص
۱,۲۱۹
قسمت ۱۵ ـ آگهی استخدام
قسمت ۱۵ ـ آگهی استخدام
۱,۷۹۹
قسمت ۱۶ -  آقای اپلبی
قسمت ۱۶ - آقای اپلبی
۱,۷۳۰
قسمت ۱۷ - چاپلوس
قسمت ۱۷ - چاپلوس
۱,۳۰۲
قسمت ۱۸ - شنبه نمناک
قسمت ۱۸ - شنبه نمناک
۱,۰۴۵
قسمت ۱۹ - توبی
قسمت ۱۹ - توبی
۱,۱۱۱
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
۱,۰۱۱
قسمت ۲۱ - گلدان چینی
قسمت ۲۱ - گلدان چینی
۷۴۳
قسمت ۲۲ - جاناتان
قسمت ۲۲ - جاناتان
۱,۰۱۷
قسمت ۲۳ - باغ رز
قسمت ۲۳ - باغ رز
۹۸۱
قسمت ۲۴ - به زنجیر کشیده شده
قسمت ۲۴ - به زنجیر کشیده شده
۱,۱۲۹
قسمت ۲۵ - نمره ۲۲
قسمت ۲۵ - نمره ۲۲
۹۱۲
قسمت ۲۶ - پایان تابستان سرخپوستی
قسمت ۲۶ - پایان تابستان سرخپوستی
۱,۱۹۶
قسمت ۲۷ ـ گامی دیگر مانده
قسمت ۲۷ ـ گامی دیگر مانده
۹۵۷
قسمت ۲۸ - دستان آقای آترمول
قسمت ۲۸ - دستان آقای آترمول
۸۸۹
قسمت ۲۹ - کپسول زمانی وارلاک غربی
قسمت ۲۹ - کپسول زمانی وارلاک غربی
۸۹۳
قسمت ۳۰ - پدر و پسر
قسمت ۳۰ - پدر و پسر
۱,۰۵۱
قسمت ۳۱  - ویمز فناناپذیر
قسمت ۳۱ - ویمز فناناپذیر
۹۹۶
قسمت ۳۲ - مردم خطرناک
قسمت ۳۲ - مردم خطرناک
۱,۱۷۶
قسمت ۳۳ - زهر
قسمت ۳۳ - زهر
۲,۱۲۰
قسمت ۳۵ - شش نفر بدون موسیقی
قسمت ۳۵ - شش نفر بدون موسیقی
۶۸۴
قسمت ۳۶ - یک مساله شخصی
قسمت ۳۶ - یک مساله شخصی
۸۱۴
قسمت ۳۷ - گردنبند الماس
قسمت ۳۷ - گردنبند الماس
۱,۰۰۷
قسمت ۳۸ - خسیس خسیسه
قسمت ۳۸ - خسیس خسیسه
۹۷۹
قسمت ۳۹ - مجسمه مومی
قسمت ۳۹ - مجسمه مومی
۱,۱۹۹
قسمت ۴۰ - صندلی اعتراف
قسمت ۴۰ - صندلی اعتراف
۱,۱۳۲
قسمت ۴۱ - گفتگو بر سر یک جنازه
قسمت ۴۱ - گفتگو بر سر یک جنازه
۹۸۵
قسمت ۴۲ - تمرین
قسمت ۴۲ - تمرین
۱,۷۲۱
قسمت ۴۳ -بسته سفارشی
قسمت ۴۳ -بسته سفارشی
۷۱۱
قسمت ۴۴ - راننده بی ملاحظه
قسمت ۴۴ - راننده بی ملاحظه
۹۷۷
قسمت ۴۵ - ساعت کوکو
قسمت ۴۵ - ساعت کوکو
۸۰۰
قسمت ۴۶ - بی خوابی
قسمت ۴۶ - بی خوابی
۱,۱۳۷
قسمت ۴۷ - کشوی خاک گرفته
قسمت ۴۷ - کشوی خاک گرفته
۱,۰۹۴
قسمت ۴۸ - امنیت شاهد
قسمت ۴۸ - امنیت شاهد
۱,۲۲۶
قسمت ۴۹ ـ بعد از چهل کارآگاه
قسمت ۴۹ ـ بعد از چهل کارآگاه
۱,۲۰۰
قسمت ۵۰ - سلول ۲۲۷
قسمت ۵۰ - سلول ۲۲۷
۱,۱۹۶
قسمت ۵۱ - مه نزدیک می شود
قسمت ۵۱ - مه نزدیک می شود
۸۸۶
قسمت ۵۲ - جایزه یابنده
قسمت ۵۲ - جایزه یابنده
۷۱۸
قسمت ۵۳ - خانه مناسب
قسمت ۵۳ - خانه مناسب
۸۲۲
قسمت ۵۴ - جرم بی عیب و نقص
قسمت ۵۴ - جرم بی عیب و نقص
۹۲۱
قسمت ۵۵ - قلبی از طلا
قسمت ۵۵ - قلبی از طلا
۹۹۷
قسمت ۵۶ - اعداد مرگ
قسمت ۵۶ - اعداد مرگ
۱,۰۴۵
قسمت ۵۷ - فصل جشن
قسمت ۵۷ - فصل جشن
۹۸۴
قسمت ۵۸ - گربه خانم پیزلی
قسمت ۵۸ - گربه خانم پیزلی
۹۰۵
قسمت ۵۹ - بهای خویشاوندی
قسمت ۵۹ - بهای خویشاوندی
۸۶۷