تراکتورسازی - نفت تهران
تراکتورسازی - نفت تهران
۳,۰۹۳
استقلال _ سپاهان
استقلال _ سپاهان
۶,۱۵۰
پدیده - استقلال
پدیده - استقلال
۶,۵۶۳
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
۲,۵۲۹
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۱۱,۰۰۰
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
۱۶,۷۷۵
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
۱۴,۵۰۸
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
۱۱,۱۱۸
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
۱۵,۵۰۷
پرسپولیس - پدیده
پرسپولیس - پدیده
۱۸,۱۳۳
استقلال - صبای قم
استقلال - صبای قم
۶,۲۲۹
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
۸,۴۰۹
گسترش فولاد - استقلال
گسترش فولاد - استقلال
۸,۷۰۲
پرسپولیس - پیکان
پرسپولیس - پیکان
۱۳,۶۷۹
استقلال - فولاد
استقلال - فولاد
۳,۴۳۹
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
۳,۲۲۰
پرسپولیس - استقلال خوزستان
پرسپولیس - استقلال خوزستان
۱۱,۴۶۵
سایپا - استقلال
سایپا - استقلال
۹,۷۳۰
نفت تهران - پرسپولیس
نفت تهران - پرسپولیس
۱۸,۰۱۱
استقلال - سیاه جامگان
استقلال - سیاه جامگان
۶,۰۵۸
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
۱۵,۱۳۰
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
۹,۵۷۸
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
۱۹,۹۷۱
پرسپولیس - سپاهان
پرسپولیس - سپاهان
۱۵,۹۸۳
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
۸,۲۳۵
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
۹,۳۳۶
ذوب آهن - استقلال
ذوب آهن - استقلال
۹,۷۲۹
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
۹,۳۶۲
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
۱۳,۷۷۴
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
۱۴,۹۷۴