تراکتورسازی - نفت تهران
تراکتورسازی - نفت تهران
۳,۰۹۸
استقلال _ سپاهان
استقلال _ سپاهان
۶,۱۶۶
پدیده - استقلال
پدیده - استقلال
۶,۵۶۴
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
۲,۵۳۱
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۱۱,۰۰۴
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
۱۶,۷۷۵
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
۱۴,۵۱۴
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
۱۱,۱۲۱
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
۱۵,۵۱۳
پرسپولیس - پدیده
پرسپولیس - پدیده
۱۸,۱۳۴
استقلال - صبای قم
استقلال - صبای قم
۶,۲۳۲
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
۸,۴۱۱
گسترش فولاد - استقلال
گسترش فولاد - استقلال
۸,۷۰۳
پرسپولیس - پیکان
پرسپولیس - پیکان
۱۳,۶۸۱
استقلال - فولاد
استقلال - فولاد
۳,۴۳۹
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
۳,۲۲۳
پرسپولیس - استقلال خوزستان
پرسپولیس - استقلال خوزستان
۱۱,۴۶۶
سایپا - استقلال
سایپا - استقلال
۹,۷۳۰
نفت تهران - پرسپولیس
نفت تهران - پرسپولیس
۱۸,۰۱۳
استقلال - سیاه جامگان
استقلال - سیاه جامگان
۶,۰۵۹
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
۱۵,۱۳۲
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
۹,۵۷۹
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
۱۹,۹۷۲
پرسپولیس - سپاهان
پرسپولیس - سپاهان
۱۵,۹۸۶
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
۸,۲۳۶
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
۹,۳۳۸
ذوب آهن - استقلال
ذوب آهن - استقلال
۹,۷۳۰
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
۹,۳۶۴
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
۱۳,۷۷۵
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
۱۴,۹۷۵