تراکتورسازی - نفت تهران
تراکتورسازی - نفت تهران
۳,۰۹۴
استقلال _ سپاهان
استقلال _ سپاهان
۶,۱۵۱
پدیده - استقلال
پدیده - استقلال
۶,۵۶۴
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
درگیری بین امید ابراهیمی(استقلال تهران) و بازیکن تراکتور سازی
۲,۵۳۰
تراکتورسازی - استقلال
تراکتورسازی - استقلال
۱۱,۰۰۱
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس(لحظه ورود پدر مرحوم نوروزی به باکس گزارش و قطع صدای عادل فردوسی پور)
۱۶,۷۷۵
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بالا بردن جام توسط سید جلال حسینی)
۱۴,۵۰۹
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
جشن قهرمانی پرسپولیس( شوخی عادل فردوسی پور با قهرمانی پرسپولیس و طاهرخانی)
۱۱,۱۱۹
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
جشن قهرمانی پرسپولیس( بازیکنان به همراه فرزندان با گزارش عادل فردوسی پور)
۱۵,۵۰۸
پرسپولیس - پدیده
پرسپولیس - پدیده
۱۸,۱۳۴
استقلال - صبای قم
استقلال - صبای قم
۶,۲۳۱
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
ماشین‌ سازی‌ تبریز- پرسپولیس
۸,۴۱۰
گسترش فولاد - استقلال
گسترش فولاد - استقلال
۸,۷۰۳
پرسپولیس - پیکان
پرسپولیس - پیکان
۱۳,۶۸۰
استقلال - فولاد
استقلال - فولاد
۳,۴۳۹
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس
۳,۲۲۱
پرسپولیس - استقلال خوزستان
پرسپولیس - استقلال خوزستان
۱۱,۴۶۶
سایپا - استقلال
سایپا - استقلال
۹,۷۳۰
نفت تهران - پرسپولیس
نفت تهران - پرسپولیس
۱۸,۰۱۳
استقلال - سیاه جامگان
استقلال - سیاه جامگان
۶,۰۵۹
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
گل رضاییان؛ پرسپولیس - سپاهان
۱۵,۱۳۱
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل ریکانی؛ پرسپولیس - سپاهان
۹,۵۷۹
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
گل پنالتی به سبک مسی طارمی؛ پرسپولیس - سپاهان
۱۹,۹۷۲
پرسپولیس - سپاهان
پرسپولیس - سپاهان
۱۵,۹۸۴
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
گل برزای؛ ذوب آهن-استقلال
۸,۲۳۶
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
گل اسماعیلی؛ ذوب آهن-استقلال
۹,۳۳۷
ذوب آهن - استقلال
ذوب آهن - استقلال
۹,۷۲۹
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
صحبتهای علیرضا منصوریان پس از پیروزی در دربی
۹,۳۶۳
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
حواشی پس از پایان دربی جنجالی ۸۴
۱۳,۷۷۵
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
ورود جیمی جامپ داخل زمین و عکس العمل عجیب طارمی
۱۴,۹۷۵