کارآفرین : مهندس سید رضا مقیمی اصل

3,594

شبکه ۱
1 مرداد ماه 1395
08:18
تعریف اقتصاد دانش بنیان
تعریف اقتصاد دانش بنیان
۱۱۹
۱۱ آذر ۱۳۹۹
۱۱ آذر ۱۳۹۹
۱۷۷
جزئیات طرح اقتصاد دانش بنیان
جزئیات طرح اقتصاد دانش بنیان
۸۹
اهمیت داشتن اقتصادی دانش بنیان
اهمیت داشتن اقتصادی دانش بنیان
۴۴
ابزار اجرایی طرح اقتصاد دانش بنیان
ابزار اجرایی طرح اقتصاد دانش بنیان
۵۳
وام ازدواج کم نیست ؟
وام ازدواج کم نیست ؟
۹۴
شاگردان نابغه فناوری هسته ای
شاگردان نابغه فناوری هسته ای
۴۵۶
نقش امنیت در اوضاع اقتصادی
نقش امنیت در اوضاع اقتصادی
۱۹۱
جایگاه ایران در دانش هسته‌ای
جایگاه ایران در دانش هسته‌ای
۳۰۰
چرا شهید فخری زاده مهم بود؟
چرا شهید فخری زاده مهم بود؟
۴۴۱
آشنایی با شهید فخری زاده
آشنایی با شهید فخری زاده
۵۴۶
۹ آذر ۱۳۹۹
۹ آذر ۱۳۹۹
۶۲۶
تحریم دلیلی برای پیشرفت !
تحریم دلیلی برای پیشرفت !
۴۱۰
اثر مثبت تحریم ها بر صنعت لوازم خانگی !
اثر مثبت تحریم ها بر صنعت لوازم خانگی !
۳۰۰
قیمت گران محصولات خانگی ایرانی !
قیمت گران محصولات خانگی ایرانی !
۲۵۳
وظیفه هر ایرانی خرید محصول ایرانی !
وظیفه هر ایرانی خرید محصول ایرانی !
۱۹۳
مشکلات بعد از تحریم صنعت خودرو !
مشکلات بعد از تحریم صنعت خودرو !
۱۸۰
۴ آذر ۱۳۹۹
۴ آذر ۱۳۹۹
۳۶۵
آیا ما دچار سیاست گذاری غلط هستیم ؟
آیا ما دچار سیاست گذاری غلط هستیم ؟
۵۵۶
چطور نمی شود جلوی قاچاق را گرفت ؟
چطور نمی شود جلوی قاچاق را گرفت ؟
۶۰۷
ماجرای تورم تا کی ادامه دارد ؟
ماجرای تورم تا کی ادامه دارد ؟
۴۹۸
از کارتل های مواد مخدر تا قاچاق کالا !
از کارتل های مواد مخدر تا قاچاق کالا !
۲۸۴
روش دور زدن برای گرفتن کارت بازرگانی !
روش دور زدن برای گرفتن کارت بازرگانی !
2,590
متخلفین کارشان را می کنند !
متخلفین کارشان را می کنند !
۳۱۳
صدور کارت بازرگانی بدون نیاز به حضور !
صدور کارت بازرگانی بدون نیاز به حضور !
۱۸۸
شرایط صدور کارت بازرگانی
شرایط صدور کارت بازرگانی
۲۳۳
۲ آذر ۱۳۹۹
۲ آذر ۱۳۹۹
۳۴۴
واقعیت کسری بودجه دولت چیست؟
واقعیت کسری بودجه دولت چیست؟
۵۴۶
ساختار بودجه چگونه عمل میکند ؟
ساختار بودجه چگونه عمل میکند ؟
۲۷۳
دخالت در تجارت مردم ؟
دخالت در تجارت مردم ؟
۲۳۲