چالشهای آموزش پزشکی در بخش بیمارستانی

۱۳۰

شبکه خبر
۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۵
۲۲:۱۵
سلامت سالمندان
سلامت سالمندان
۳۶۵
جایزه سازمان ملل به ایران برای مهار بیماری های غیر واگیر
جایزه سازمان ملل به ایران برای مهار بیماری های غیر واگیر
۳۵۸
نظارت بر زنجیره تولید مواد غذایی از مزرعه تا سفره
نظارت بر زنجیره تولید مواد غذایی از مزرعه تا سفره
۴۳۷
تجویز منطقی دارو ، چالش مهم نظام سلامت
تجویز منطقی دارو ، چالش مهم نظام سلامت
۲۹۸
دکتر خوش زبان - عضو انجمن زیست مواد دندانی
دکتر خوش زبان - عضو انجمن زیست مواد دندانی
۵۲۹
جشنواره بین المللی رویان ( کاظمی پرایز ) و جایگاه جهانی آن
جشنواره بین المللی رویان ( کاظمی پرایز ) و جایگاه جهانی آن
۴۸۶
جایگاه پزشک عمومی در نظام سلامت
جایگاه پزشک عمومی در نظام سلامت
۳۱۱
کاهش هدر رفت صنایع بیمارستانی با اصلاح مراجعات بیماران
کاهش هدر رفت صنایع بیمارستانی با اصلاح مراجعات بیماران
۲۸۵
پیشرفت های انتقال خون در ایران
پیشرفت های انتقال خون در ایران
۲۶۱
محصولات ترا ریخته و طرح برچسب گذاری
محصولات ترا ریخته و طرح برچسب گذاری
۴۲۰
قانون حمایت ازحقوق ملوانان
قانون حمایت ازحقوق ملوانان
۲۹۷
۲۹ تیر ۱۳۹۷
۲۹ تیر ۱۳۹۷
۳۷۷
خدمات پرستاری
خدمات پرستاری
۳۵۷
چاقی کودکان ، معضل آینده جامعه
چاقی کودکان ، معضل آینده جامعه
۲۸۵
النگ - متخصص تغذیه کودکان
النگ - متخصص تغذیه کودکان
۳۲۴
غربارگری ژنتیکی زوجین هنگام ازدواج اجباری است
غربارگری ژنتیکی زوجین هنگام ازدواج اجباری است
۳۲۲
غربالگری ژنتیکی زوجین هنگام ازدواج اجباری است
غربالگری ژنتیکی زوجین هنگام ازدواج اجباری است
۳۲۹
پیشرفت های کشور در زمینه پزشکی هسته ای
پیشرفت های کشور در زمینه پزشکی هسته ای
۴۳۰
۳۷۳
دستاوردها و چالش های تولید دارو در کشور
دستاوردها و چالش های تولید دارو در کشور
۳۵۵
اخلال حرفه ای . لازمه کار در مشاغل پزشکی
اخلال حرفه ای . لازمه کار در مشاغل پزشکی
۳۶۷
اخلاق حرفه ای لازمه کار در مشاغل پزشکی
اخلاق حرفه ای لازمه کار در مشاغل پزشکی
۸۸۲
رابطه پزشک و بیمار تا چه ضوابطی اخلاقی حقوقی باید باشد
رابطه پزشک و بیمار تا چه ضوابطی اخلاقی حقوقی باید باشد
۳۱۴
قانون مبارزه با دخانیات از تصویب تا اجرا
قانون مبارزه با دخانیات از تصویب تا اجرا
۲۸۰
تاثیر سبک زندگی سالم در بیماری ها
تاثیر سبک زندگی سالم در بیماری ها
۴۲۲
درمان رایگان مصدومان تصادفی و چالش های آن
درمان رایگان مصدومان تصادفی و چالش های آن
۳۸۷
تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی چرا
تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی چرا
۲۹۱
حمایت از کالای ایرانی در حوزه سلامت
حمایت از کالای ایرانی در حوزه سلامت
۴۲۷
گردشگری سلامت، فرصت ها و چالش ها
گردشگری سلامت، فرصت ها و چالش ها
۳۸۴
رستوران های بین راهی و چالش های سلامت
رستوران های بین راهی و چالش های سلامت
۳۲۹